a123

Frelsesarmeen fortsetter å slå rekorder

Frelsesarmeen fortsetter å slå rekorder
Foto: Frelsesarmeen/Kjell Håkon Larsen

Aldri før har nordmenns giverglede latt det klirre så mye i Frelsesarmeens julegryter. SE TV-REPORTASJE FRA NRK.

 

Over 26 millioner kroner er samlet inn for å hjelpe våre medmennesker. Det er en god styrking fra året før, da den endelige summen ble 24 884 399 millioner kroner.

Ser vi enda lenger tilbake i tid, har Julegryta styrket seg med 60 prosent de siste fem årene.

-Vi må få takke alle som ga til Frelsesarmeens julegryter i desember. Det er overveldende at vi nok en gang har slått rekorden fra året før. Det er over all forventning, sier Andrew Hannevik, som er informasjonssjef i Frelsesarmeen.

 

Mange vil få hjelp

Over 150 julegryter ble for 111. gang satt ut i gater og på torg i hele landet. Det foreløpige opptalte beløpet er 26 166 777 millioner kroner. Det vil si at nordmenns dugnadsånd og giverglede er større enn aldri før.

Frelsesarmeens øverste leder i Norge, kommandør Clive Adams, forteller at Frelsesarmeens arbeid ikke hadde vært det samme uten midlene fra julegrytene.

-Vi er svært takknemlige overfor det norske folk. Gavene som er gitt til Frelsesarmeen vil komme blant annet barnefamilier, eldre, aleneforsørgere og rusavhengige til gode, sier Adams.

Selv om mange har fått det bedre i Norge, faller mange utenfor. De kan trenge alt fra mat, klær og fyringsved. Men også grunnleggende behov som noen å snakke med eller opplevelser sammen med familien, er det mange som bare drømmer om. Derfor kommer inntektene fra julegryta godt med gjennom finansiering av mange sosiale tiltak rundt omkring i landet.

 

Se TV-reportasje fra NRK (ca 54 min ut i sendingen).

 

Vest-Agder på topp

Delt inn i fylker viser det seg at Vest-Agder skiller seg ut ved å gi mest. Både på totalbeløp og kroner gitt per innbygger topper Sørlands-fylket statistikken. Over 3,4 millioner kroner ble samlet inn her. Det vil si nesten 20 kroner per innbygger.

Enkelte fylker har hatt en drastisk økning av totalbeløpet sammenlignet med 2010. Nord-Trøndelag går opp 86 prosent, Finnmark med 73, tett etterfulgt av Hordaland med 68 prosent økning siden 2010.

Det kan være verdt å merke seg at gaver i nettgryta ikke er registrert lokalt. Dermed kan tallet for for eksempel Oslo være reelt høyere dersom folk her ga mer i nettgryta enn andre.

 

Frelsesarmeens julegryte

  • Hvert år plasseres over 150 gryter ut i hele landet.
  • I desember ble grytene satt ut for 111. gang.
  • De mange bidragene som kommer inn benyttes til Frelsesarmeens arbeid året gjennom – landet rundt.
  • Hjelpen kommer i form av mat, klær og fyringsved, men også økonomisk hjelp. Noen ganger er det mellommenneskelig oppmerksomhet som trengs.
  • Hjelpen rettes mot blant andre barnefamilier, aleneforsørgere, minstepensjonister, ensomme eldre og rusavhengige.
  • Det blir arrangert trivsels- og velferdstiltak gjennom hele året.
  • I 2011 ble det satt rekord for 6. året på rad.