a123

Frelsesarmeen fortsetter å vokse

Frelsesarmeen fortsetter å vokse

Nå jobber vi i 126 land, og dette er vårt ferskeste medlemsland.

 

Frelsesarmeen er nå offisielt etablert i Kambodsja. Arbeidet med å etablere Frelsesarmeen i landet startet allerede i 2009. Da dro et lite team fra Frelsesarmeen i Korea til Kambodsja for å undersøke mulighetene for å starte opp arbeid i landet. Fra dette teamet ble sersjantmajor Kim Hong-soo igjen i Kambodsja for å starte opp en liten menighet for studenter i hovedstaden Phnom Penh.

 

Offisiell åpning

Den offisielle åpningen for Frelsesarmeen i Kambodsja ble foretatt av kommandørene Park Man-hee og Kim. En gruppe på 45 offiserer og soldater skal stå for arbeidet i landet. Kapteinene Shin Jin-kyun og Lim Hyang skal ha ansvaret for Frelsesarmeen i Kambodsja. På stiftelsesmøtet deltok også kommunale myndighetspersoner sammen med lokale kirke- og næringslivsledere.