a123

Frelsesarmeen hjelper i Ecuador

Frelsesarmeen hjelper i Ecuador
Foto: Salvation Army IHQ

Frelsesarmeen i Ecuador deltar aktivt i hjelpearbeidet i områdene som er berørt av jordskjelvet 16. april.

Frelsesarmeens beredskapsteam er på plass i Manta, Pedernales, Guayaquil og Puerto Viejo. Der deler de blant ut mat, vann og andre nødvendigheter til folk som har blitt tvunget fra sine hjem. Kaptein Franklin Acosta forteller fra Manta: «Da vi kom fram, så vi ødeleggelsene forårsaket av jordskjelvet - bygninger i grus, folk i kø for å kjøpe litt vann, næringslokaler stengt». Kapteinen og hans team snakket til kommunal beredskapskoordinator og forklarte hva Frelsesarmeen kunne tilby. Kapteinen legger til: «Når du ser deg rundt, er det virkelig nedslående å se folk sove i parker og under broer, mens de venter på noen som kan hjelpe dem». Senere ble Frelsesarmeen vist til et avsidesliggende område som ikke hadde fått hjelp. Der fant de 500 mennesker som hadde mistet sine hjem og som sove i provisoriske telt og tilfluktsrom.  

 

Frelsesarmeen hjelper i Ecuador
ecuador2.jpg Foto: Salvation Army IHQ

Kommandør Torben Eliasen, leder for Frelsesarmeens arbeid i Sør Amerika vest sier han er takknemlig for å ha fått tilbud om internasjonal hjelp: «Vi forstår omfanget og alvoret i situasjonen, vi forventer at det vil være behov for hjelp på kort, mellomlang og lang sikt, og vi forbereder oss for dette. Vi ønsker å uttrykke vår dype takknemlighet til alle salvasjonister og venner som ber for situasjonen i Ecuador og sender ressurser for å hjelpe oss å hjelpe».