a123

Frelsesarmeen i Indonesia i full gang med hjelpearbeidet

Frelsesarmeen i Indonesia i full gang med hjelpearbeidet

Umiddelbart etter det kraftige skjelvet gikk den lokale Frelsesarmeen i gang med å lage varme måltider til familier som hadde mistet alt. Og blant annet Woodward Hospital, som er bygget med støtte fra Norge, åpnet dørene for skadde.

Frelsesarmeen har vært til stede i Indonesia siden 1894, teller cirka 50 000 medlemmer og driver blant annet omlag 100 skoler, et universitet, seks sykehus, sykepleierskoler og barnehjem. De er i gang med hjelpearbeidet etter jordskjelv og tsunami, men er også selv hardt rammet ved at deres egne er blant de døde og bygningsmasse er skadd eller ødelagt. 

– La oss ta med våre indonesiske brødre og søstre i bønn, i det de gjør sitt beste for å tjene midt i sin egen sorg, uttalte lørdag kveld Frelsesarmeens verdensleder, general Brian Peddle.

Langsiktig hjelpebehov

Nestlederen for Frelsesarmeen i Indonesia, oberstlt. Yusak Tampai, ble torsdag 4. oktober intervjuet i ruinene av sin hjemby Palu. Han nådde frem dit mandag kveld. 

– Nødhjelpsfasen her forventes å være i minst to måneder, og Frelsesarmeen her trenger internasjonal hjelp for å møte behovene for mat og medisinsk hjelp. Midlertidige bosteder forventes å være etterspurt i minst et halvt år mens de overlevende gjenoppbygger hjemmene sine. Det internasjonale samfunnet kan ha en stor rolle i å bistå i gjenoppbygningen, sier han. 

Vil du hjelpe?

Vi har opprettet en Facebook Fundraiser som du finner på vår Facebook-side.  Du kan også gi via https://gi.frelsesarmeen.no (velg øremerkede gaver). 

– Panikk, desperasjon og plyndring

– Frelsesarmens Woodward Hospital er sentrum for mye arbeid for øyeblikket fordi andre sykehus i området, inkludert statens sykehus, er alvorlig skadet, forteller nestlederen.

– Det pågår et arbeid for å gjenopprette de mest nødvendige funksjoner. Samtidig vil et oppsøkende medisinteam sendes til mer fjerntliggende områder i dag.

Det har gått rykter i byen om at en større katastrofe er på gang, og mange mennesker prøvde derfor i panikk å flykte fra området. I desperasjon etter vanntilgang, har det vært betydelig plyndring.

– Vi planlegger nå ytterligere nødhjelpsaktiviteter, i samarbeid med det ansvarlige indonesiske regjeringskontoret.

Norsk Frelsesarmé-historie i Palu

Frelsesarmeen i Norge har vært sterkt involvert i Palu, et av stedene som ble hardest rammet da bølgene slo inn over kysten av Sulawesi.

Major Oskar Enstad var en av dem som i sin tid engasjerte seg sterkt i arbeidet i Palu. Da han kom dit på begynnelsen av 1980-tallet, var det bare en liten klinikk der samt småklinikker rundt omkring i denne delen av Sulawesi. Han engasjerte seg derfor i bygging av sykehus der med støtte fra NORAD.

– Det fortelles at befolkningen laget mursteinene, og at Enstad hjalp til med å bære murstein til stedet der sykehuset ble bygget, forteller Inger Marit Nygård tidigere leder for Frelsesarmeens bistandsarbeid. 

Sykehuset ble åpnet i 1984, og Enstad skaffet sykehussenger og annet utstyr fra et nedlagt sykehus i Norge.

– Myndighetene i Palu ønsket også at Frelsesarmeen skulle utdannet sykepleiere, men de hadde ingen skolebygning.

Oskar Enstad engasjerte seg i dette også, og det ble bygget en sykepleierskole, som også fikk støtte fra NORAD.

– Det ble behov for en utvidelse av sykehuset, og det ble en søknad jeg fikk på mitt bord, sier Inger Marit. – Vi fikk støtte fra NORAD, og sammen med en representant fra det som den gang het Bistandsnemnda, reiste jeg til Palu, og vi var med om å legge ned grunnstenen til utvidelsen i 1996.

Oberstløytnant Cynthia White (nå Dalziel), som hadde vært leder av sykehuset og stasjonert i Palu fra 19811994, var med som tolk.

– Jeg snakket nettopp med henne på telefonen, og hun sa blant annet: «Norway adopted Palu at that time».

Palu school var et annet stort prosjekt som ble bygget med NORAD-midler,  en stor skole med flere trinn, og i tillegg har det blitt gitt støtte til småklinikker i områdene rundt Palu, samt til flere vannprosjekter.