a123

Frelsesarmeen i beredskap

Frelsesarmeen i beredskap
Foto: Camilla Orten

Tusenvis av mennesker har flyktet fra krigsherjede områder til Europa, og den siste måneden har det vært en markant økning av flyktninger i Norge.

Elin Herikstad, leder for Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling, forteller at Frelsesarmeen har en løpende dialog med UDI, kommuner, organisasjoner og ulike frivillige initiativ om å bidra med hjelp til flyktningene som kommer til Norge.

– Vi har tilbudt oss å hjelpe med akuttovernatting og eventuelt andre behov. Vi er i beredskap og arbeider med å legge forholdene til rette for å trå til der det trengs. Det er mange engasjerte som ønsker å bidra. Både personell som jobber i Frelsesarmeen og frivillige, sier Herikstad og legger til:

– I Oslo følger vi nøye med på situasjonen, både gjennom lavterskeltilbudene i byen og oppsøkende tjeneste. Vi er også ute på nattestid for å se om det er mennesker som trenger hjelp.

 

Ønsker å bidra lokalt

Hun understreker viktigheten av å møte flyktningene på en god måte også når de har kommet til asylmottakene.

– Vi har menigheter og tiltak rundt i hele landet, og det blir viktig for oss å følge med lokalt og se hva vi kan bidra med.

– Hva kan de som ønsker å være frivillige gjøre?

– Vi er alltid glad for folk som ønsker å være frivillig, og vi har vår faste registrering på www.frelsesarmeen.no/frivillig. Om noen ønsker å hjelpe til i denne situasjonen, kan de registrere seg der, så vil vi ta kontakt, sier Elin Herikstad.

– Tar Frelsesarmeen imot klær og utstyr?

– Klær og utstyr kan leveres til Fretex. Vi har ingen egen innsamling av klær og utstyr for flyktningene, men ved behov vil vi hente ut det vi trenger fra det som Fretex ellers samler inn.

 

Hjelper flere steder i Europa

Frelsesarmeen har virksomheter i mange europeiske land og har flere steder et godt etablert hjelpearbeid. I løpet av de siste månedene har hjelpearbeidet blitt trappet opp.

I Hellas arbeider Frelsesarmeen ved havnen i Pireus i Athen, der det deles ut mat til flyktninger fra Syria og nordafrikanske land som ankommer via Kos, Lesvos og andre øyer i nærheten. Sammen med frivillige fra korps (menigheter) og andre grupper deles det daglig ut matforsyninger og annen hjelp til ca. 700 flyktninger.

I Italia har Frelsesarmeen i Roma huset 21 eritreiske asylsøkere siden mai i år. De tilbyr overnatting og mat og bidrar med juridisk støtte i prosessen med å få flyktningstatus. Det foregår også en dialog med lokale myndigheter i Salerno om å kunne ta i mot 50 til 60 personer der.

 

Ønsker du å støtte Frelsesarmeens arbeid for flyktningene, kan du gi din gave her:

Gi kr. 80 på SMS: send GAVE til 2434

eller gi til konto nr: 3000.42.00000

Du kan også gi via nettsiden vår. Velg katastrofehjelp / nødhjelp.