a123

Frelsesarmeen med på Verdens Overdosedag

Verdens Overdosedag er dagen for å minnes de døde og forebygge nye dødsfall. Dagen markes i mange byer i Norge i dag. Med på markeringen er Frelsesarmeen. Bli med du og!

Frelsesarmeen med på Verdens Overdosedag

Det var Frelsesarmeen i Australia som først tok iniativ til denne årlige minnesmarkeringen. Dagen ble etablert som et internasjonalt arrangement allerede i 2001, men det var først i 2013 at Norge deltok på markeringen. Siden har dagen blitt et årlig arrangement som har vært viet mye oppmerksomhet.

Hovedmålet med dagen er å minnes årets ofre for overdoser, og å øke den offetlige oppmerksomheten rundt narkotikadødsfall og redusere stigma knyttet til dette. 

"Dette har en betydning både for de som sørger for tapet av familie og venner og for å spre budskapet at overdosedødsfall kan forebygges." skriver Helsedirektoratet på sine hjemmesider. 

 

Mange overdoser i Norge

– Norge har et høyt antall overdoseofre sammenlignet med andre europeiske land, og det er viktig at det blir rettet oppmerksomhet mot dette, sier Knut Haugsvær, seksjonsleder i Frelsesarmeens rusomsorg.  

Selv skal han være delaktig i minnesmarkeringen i Moss. Også i Oslo vil Frelsesarmeenn være synlig tilstede under markeringen på Eidsoll plass, foran stortinget.

– Vi vil prøve å få med oss noen av brukerne våre, og delta i solidaritet med ofre og pårørende, forteller Harald Nicolaisen, avdelingsleder på Fyrlyset, Frelsesarmeens kontaktsenter for rusmiddelavhengige i Oslo. 

Frelsesarmeen vil være tilstede på flere andre markeringer rundt om i det ganske land. Oversikt over hvilke byer som marker dagen, finner du her, på Verdens Overdosedag sine Facebook-side. 

 

Se Helsedirektoratets video om forebygging av overdose her:

Last ned filHvilepuls_Forebygg overdose 2015.mp4(4 5 8 2kb)