a123

Frelsesarmeen søker om dispensasjon fra lockout

Frelsesarmeen søker om dispensasjon fra lockout

Mener det er fare for liv og helse ved å stenge Gatehospitalet og Behandlingstunet.

To av Frelsesarmeens rusvirksomheter kan måtte stenge dersom Abelia iverksetter den varslede lockouten førstkommende tirsdag. 

– Vi har idag søkt dispensasjon fra lockouten med henvisning til direkte fare for liv og helse, sier sosialsjef Lindis Evja. 

– Vi behandler alvorlig syke og døende rusavhengige. En slik rask utskrivning som dette vil innebære, vil medføre økt risiko for overdosedødsfall, i tillegg til belastning for den øvrige helsetilstanden for svært syke mennesker, legger hun til. 

– Det vil dessuten medføre en svært uverdig situasjon ved vår avdeling for døende rusavhengige. 

Vi har også sendt melding til Fylkeslegen og på denne måten varslet myndighetene om situasjonen slik vi ser den.


Pressehenvendelser: sosialsjef Lindis Evja, 930 68 138.

Foto: Kristianne Marøy/Frelsesarmeen. Arkivbilde, gjengitt med tillatelse.