a123

Frelsesarmeen tilbyr bosted for personer rammet av menneskehandel

Frelsesarmeen tilbyr bosted for personer rammet av menneskehandel
Fredag var det åpning av Frelsesarmeens Safe Home med representanter fra Frelsesarmeen og samarbeidspartnere til stede. Foto: Silje Eide

– Her kan de som trenger beskyttelse få hjelp i en periode, forteller Petra Kjellen Brooke, konsulent for Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling.

Menneskehandel er et økende problem i Norge. Tendensen viser at det er en særlig økning av menn i tvangsarbeid. Frelsesarmeen starter nå Safe House i Oslo for å hjelpe mennesker som er rammet av menneskehandel.

– Her kan mennesker som trenger beskyttelse få hjelp i en periode, forteller Petra Kjellen Brooke, konsulent for Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling

De rammede blir tilbudt et trygt sted å bo. I tillegg vil de få oppfølging med veiledning, aktiviteter og arbeidsplass. De får også hjelp med sin saksgang.

– De som kommer til oss er henvist fra Røde Kors, NAV, våre egne lavterskel-tilbud eller politiet, forteller Kjellen Brooke.

Et opphold skal vare i maksimum seks måneder. 

Prosjektet har støtte fra justis og beredskapsdepartementet og er i berammet til ett år. Evalueringen i etterkant vil avgjøre om tiltaket vil fortsette.