a123

Frelsesarmeen tvitrer som aldri før

Frelsesarmeen tvitrer som aldri før

Og nå kan du også følge generalen på Twitter.

 

Twitter er en mikrobloggingstjeneste der brukerne har 140 tegn til å uttrykke seg, og der de også har mulighet å sende korte meldinger til hverandre. Tjenesten har økt raskt i  popularitet og har for tiden over 500 millioner aktive brukere over hele verden. Frelsesarmeen i Norge var tidlig ute med å ta i bruk Twitter som en sosial arena for å utrykke både meninger og innspill i samfunnsdebatten. Nå kan du også følge vår verdensleder, general Linda Bond, på dette populære nettsamfunnet.

Her følger en liste over sentrale Frelsesarmé-profiler og adressen til deres Twitterside.

 

General Linda Bond @GenLindaBond, verdensleder for Frelsesarmeen

Knut Haugsvær @KapteinKnut, leder for Frelsesarmeens rusomsorg

Lindis Evja @EvjaEvja, sosialsjef i Frelsesarmeen

Jan Risan @JanRisan, leder for Frelsesarmeens ressurssenter på Jeløy

Petra Kjellen Brooke @PetraKjellenBro, jobber i Frelsesarmeens sosialtjeneste. Brenner for og tvitrer om fattigdom, eldreomsorg og mennskers rett til et verdig liv.

Benjamin Brekke-Nærstad @BenBrekke, rådgiver i Frelsesarmeens rusomsorg, region øst

Jostein Nielsen @Jostein56, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen

Paul Martin Waters @PaulMWaters, administrasjonsleder i Frelsesarmeens sosialtjeneste

Frelsesarmeen på Twitter @Frelsesarmeen

Sally Ann Global på Twitter @sallyannglobal