a123

Frelsesarmeen vant i retten

Frelsesarmeen vant i retten

Oslo tingrett gir Frelsesarmeen medhold i pensjonstvist.

Frelsesarmeen ble i våres saksøkt av Sikringsordningen. Bakgrunnen var uenighet om hvem som skal betale regulering av pensjonspremie for tidligere ansatte i to av våre nedlagte institusjoner. Nå er organisasjonen frifunnet i Oslo tingrett.

- Vi mente at vi hadde en god sak og vi er veldig glade for at saken gikk i vår favør, sier forvaltningssjef Thorgeir Nybo i Frelsesarmeen til NRK.

 

Urimelig krav

Frelsesarmeen har i mange år drevet sosiale institusjoner med støtte fra det offentlige. To av dem var Bjørklund Alderspensjonat i Tromsø, som var et aldershjem, og Bestumhjemmet i Oslo, som var et sykehjem. Selv om disse institusjonene er nedlagt førte en lovendring fra 2004 til at tidligere arbeidsgiver også måtte dekke såkalt regulering av pensjonen. Frelsesarmeen fikk derfor en ekstra pensjonsregning for institusjoner som var nedlagt mange år tidligere. Dette mente de var urimelig og nektet å betale. Nå har altså Oslo tingrett frifunnet Frelsesarmeen for dette kravet.