a123

Frelsesarmeens akuttmottak på Teisen

Frelsesarmeens akuttmottak på Teisen

I hele Europa, som i verden for øvrig, er Frelsesarmeen engasjert i arbeid blant flyktninger. I denne videoen fra Frelsesarmeen i Storbritannia, settes fokus på arbeidet i Tyskland - og på Teisen i Oslo.

 

 Video om Frelsesarmeens arbeid blant flyktninger i Tyskland og på Teisen i Oslo, publisert 18. april. 

 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file


Tidligere publiserte videoer: 

Video om arbeidet i Hellas og Italia
Challenges of Refugee Response in Greece and Italy, publisert 15.april 2016 

Frelsesarmeens arbeid blant flyktninger i Tyskland, publisert 2. mars 2016

Frelsesarmeens arbeid blant flyktninger på Raufoss, publisert 9. februar 2016