a123

Fremtidens barnevern

Frelsesarmeen inviterte politikere og fagfolk til høring om forslag til endringer i barnevernloven.

Fremtidens barnevern
Fra høringen. Foto: Silje Gjeruldsen

– Det blir veldig spennende å høre politikerne. For alle vil barnets beste, men de er nok ikke helt enige om veien dit, sa fagkonsulent i Frelsesarmeen, May Lisbeth Johansen, til innledning da hun tirsdag åpnet høringen om endringer i barnevernloven.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) fremmet fredag 5. april 2013 en lovproposisjon med meldingsdel til Stortinget om barnevernet. Det er knyttet stor interesse til hva endringene vil bety for alle deler av barnevernet. Derfor arrangerte Ideelt barnevernsforum åpen høring der «fremtidens barnevern» var tema.

Etterlyser tiltak

May Lisbeth Johansen var fornøyd med tirsdagens høring, men ikke helt tilfreds med proposisjonen som ble fremlagt fredag.

– Vi hadde ønsket at det ble en rettighetslov og at foreldreveiledning ikke skal være frivillig når det er fare for omsorgssvikt. Prinsippene i loven må henge sammen med tiltak, uttalte Johansen etter høringen.

Hun er videre sikker på at endringene ikke kommer til å resultere i endring for Frelsesarmeens barnevern. Dette fordi ansvar for institusjonstilbud fortsatt skal ligge på statlig nivå. Finansieringen derimot kan stå i fare for å bli en utfordring.

– I dag betaler kommunene en egenandel til staten ved plassering på institusjon. Den andelen skal økes betraktelig framover og det følger antakeligvis ikke med øremerkede midler til kommunene.

Erkjenner svikt 

– Vi må aldri støtte oss på eller hvile i at de aller fleste har en trygg oppvekst. Vi må ta på største alvor den kunnskapen vi har om at en trygg oppvekst ikke gjelder for alle barn, sa Kjetil Andreas Ostling, statssekretær i BLD. Han var invitert til å legge frem hovedpunktene i forslaget og erkjente på vegne av regjeringen at barnevernet bør og må bli enda bedre. 

– Det har over tid vært avdekket ulike former for svikt, svikt som har sammenheng med kapasiteten i barnevernet, kompetansen i barnevernet og måten vi organiserer barnevernet på. Det er jo nettopp disse tingene vi nå tar tak i, sa statssekretæren avslutningsvis.

Stortingets familie- og kulturkomite kom med sine reaksjoner i en avsluttende paneldebatt representert ved Rannveig Kvifte Andresen (SV) Olov Grøtting (Sp) Linda C. Hofstad Helleland (Høyre) Solveig Horne (Frp) Øyvind Håbrekke (KrF). Lene Vågslid (Ap) måtte melde forfall grunnet sykdom. I tillegg til statssekretæren holdt professor Willy-Tore Mørch og Marie Reklev fra Landsforeningen for barnevernsbarn innlegg.

Fremtidens barnevern
Stortingets familie- og kulturkomite deltok i paneldebatten ledet av informasjonssjef i Virke, Øystein Ingdahl. Her har Øyvind Håbrekke (KrF) ordet. Foto: Silje Gjeruldsen