a123

Fretex i Romania legges ned

Frelsesarmeen har stanset driften av Salvattex (Fretex) i Romania fra 1. mars 2018.

Siden 2014 har Frelsesarmeen i Romania, med Frelsesarmeen i Norge som partner, drevet to velferdssentre, en mobil helseklinikk og Salvattex (Fretex) i Romania med prosjektmidler fra Norway Grants (norske EØS-midler).
Både velferdssentrene, den mobile klinikken og arbeidstrening gjennom en redesign-avdeling opprettholdes, men Frelsesarmeen stanser nå driften av Fretex i Romania, som var tenkt å være en selvfinansieringskilde for videre arbeid på sikt.

Utfordrende tilskuddsordning og krevende bistandsarbeid
Motivert av situasjonen med etniske roma fra Romania som tigger på gatene, ble Frelsesarmeen 

Fretex i Romania legges ned
Major Knut Haugsvær. Foto: Lars Kristian Singelstad/Frelsesarmeen

bedt om å starte opp et arbeid i Romania og om å søke midler fra Norway Grants til dette. Første prosjektperiode ble avsluttet 30. april 2017, men det var helt klart for alle aktører at tre år var en alt for kort periode til å bygge et bærekraftig arbeid i Romania.
Neste prosjektperiode ble derfor satt opp fra 2017–2022 med øremerkede midler og 20 millioner euro i neste periode til videreføring av eksisterende prosjekter. Problemet er at oppstartsperioden for det som skulle være inneværende periode, drøyer med å ta til. Prosjektmidlene som allerede bevilget av Norway Grants, uteblir.
Det er enighet fra både Frelsesarmeens og Utenriksdepartementets side at situasjonen er ødeleggende for arbeidet.
– Dette er et eksempel på at det er krevende å etablere et bærekraftig arbeid som skal bekjempe fattigdom og bygge en god framtid for folk i Romania, og at det har blitt et finansieringsgap nå illustrerer sårbarheten i både tilskuddsordning, fattigdomsbekjempelse og bistandsarbeid, sier leder for Frelsesarmeens rusomsorg i Norge, major Knut Haugsvær. 

Fortsatt ingen løsning
Selv om Norge har engasjert seg i fattigdomsbekjempelsen og har bevilget betydelige midler gjennom mange år til dette gjennom EØS-midlene «Norway Grants», har dermed en løsning på problemet så langt uteblitt, og siden slutten av første prosjektperiode har Frelsesarmeen brukt over NOK 5 millioner av egne midler til å opprettholde driften av blant annet Salvattex. Dette er gjort fordi man har sett verdien av å fortsette arbeidet, ikke minst på bakgrunn av den effekten dette har for de menneskene vi er i kontakt med lokalt.
– Frelsesarmeen har i påvente av friske midler justert ned bemanningen, lagt ned butikker og redusert aktivitetene for å kunne holde prosjektet i gang fram til neste periode med midler fra Norway Grants, forteller Haugsvær.
Frelsesarmeen har derimot dessverre ikke ubegrenset med midler, og Frelsesarmeen i Romania vedtok 28. februar 2018 at Salvattex nedlegges 1. mars d.å.
– Vi kommer til å opprettholde mye av arbeidet i Romania. Samtidig er en nedleggelse av Salvattex forbundet med ekstra kostnader når oppstartsperioden av neste berammede periode starter, i tillegg til at vi mister lokal kompetanse som er opparbeidet i løpet av prosjektet. Dette vil forsinke med flere år både arbeidet med å gjøre Frelsesarmeen i Romania selvfinansiert og Frelsesarmeens videreutvikling av arbeidet der ellers.
Frelsesarmeen er i stadig dialog med norske myndigheter om hvordan ny prosjektperiode med tilhørende midler kan komme i gang, men er forespeilet at dette kan drøye ytterligere 10 måneder. Før en løsning i Romania er på plass, bærer Frelsesarmeen den økonomiske byrden alene.