a123

Fretex starter franschisedrift

Fretex starter franschisedrift
Butikkjedesjef i Fretex, Bent Udnesseter. Foto: Jarle Stokland

Fretex FA Gjenbruk AS er etablert. Med det kan Frelsesarmeens andre bruktbutikker få familienavnet Fretex, men fortsatt ha særeie.

 

Forvaltningssjefen i Frelsesarmeen, major Thorgeir Nybo ønsker at Frelsesarmeens ulike bruktbutikker skal bli franschisetakere i Fretex. Han lokker med tre gode gulrøtter til de butikkene som velger den nye ordningen.

– Dere vil få bedre økonomi, større kontaktflate og kompetent veiledning i butikkdrift, sa han da ledere for Bruktbua i Risør, bruktbutikken i Narvik og flere fikk orientering om franschiseordningen.

 

Ny Fretex-profilering

For å bli franschisetaker må nye eller allerede eksisterende bruktbutikker melde seg inn i nyetableringen Fretex FA Gjenbruk AS. Nybo sier at ordningen har to mål; korrekt skattemessig drift og bedre drahjelp fra Fretex.

Drahjelpen til butikkene består blant annet av Fretex-skilt og annen profilering som plakater, hyllesystemer og kampanjemateriell som er utarbeidet profesjonelt. Fordi kundene forbinder Fretex med Frelsesarmeen, mener Nybo at franschiseordningen ville knytte butikkene og korpsene tettere sammen. Den gir en mulighet for nytt liv i enkelte korps.

 

Fretex starter franschisedrift
Stor interesse for franschisefrift fra Fretex. Foto: Jarle Stokland

 

Sterkere konkurranse

Butikkjedesjef i Fretex, Bent Udnesseter, pekte på viktigheten av å stå sammen i den endringen som er på gjenbruksmarkedet. De siste årene har andre kristne og humanitære organisasjoner startet sine gjenbruksbutikker og gir Fretex konkurranse. Nettet tar også sin andel. Dessuten har Fretex en stor miljømessig styrke i motsetning til de andre aktørene ved at overskuddet av tøy går til eksport.

Fretex FA Gjenbruk har et mål om å åpne franschisebutikker i perioden 2013–2017.

– Vi vil at folk også i fremtiden skal tenke Fretex når de tenker miljø og gjenbruk, sa butikkjedesjef Udnesseter.