a123

Fyrlyset sendes i reprise på TV2

Fyrlyset sendes i reprise på TV2

I kveld kl. 18 sendes første episode av serien Fyrlyset i reprise på TV2.

Våren 2012 kunne vi i serien ”Fyrlyset” på TV2, følge ansatte og brukere av Frelsesarmeens kontaktsenter for rusavhengige i Oslo. I løpet av åtte søndager møtte vi sammen med pastor Egil Svartdahl, flere ved huset som for mange betyr trygghet og varme. Nå sendes serien i reprise. 

Vi får være med i det daglige arbeidet på Fyrlyset der blant annet sårstell, et varmt måltid og en god prat inngår. 

Målet med serien er å vise de rusavhengiges ressurser, mangfold og muligheter, og da kommer også aktuelle problemstillinger innen samfunnsdebatten opp. 

Både utfordringer med å finne bosted for rusmisbrukere, oppfølging fra det offentlige og rusbehandling blir tatt opp i løpet av de åtte episodene.