a123

Garantert jobb!

Garantert jobb!
Foto: Fretex

Som første attføringsbedrift garanterer Fretex jobbtilbud til jobbsøkere.

 

- Vi i Fretex og hele attføringsbransjen må bidra til at flere får jobb gjennom programmene våre. Vi må stille krav, til jobbsøkerne og ikke minst oss selv. Det betyr ikke at vi slutter å vise omsorg – fordi det å stille krav er en helt sentral del av det å vise omsorg, sier Ingvald Hansen, personalsjef i Fretex Norge AS.

 

Hva innebærer en jobbgaranti?

Jobbgarantien består i at Fretex garanterer jobbsøkeren minst ett relevant jobbtilbud innen utløpet av kvalifiseringstiden, det vil si den tiden det tar å gjennomføre attføringsprogrammet. Relevant betyr at det skal være innenfor et arbeidsområde søkeren er trent for, og befinne seg geografisk slik at den kan nås gjennom pendling.

- Som attføringsbedrift blir vi i Fretex i bunn og grunn målt på én eneste ting: Hvor mange mennesker vi bidrar til å få inn i arbeidslivet, sier Hansen.

 

Se TV-reportasje fra NRK

 

Stiller krav

Med jobbgarantien stiller Fretex økte krav – både til jobbsøkerne og seg selv. For at garantien skal gjelde, forplikter søkerne seg til en egeninnsats som inkluderer at de må gjennomføre avtalte aktiviteter i sin individuelle plan som kurs, veiledning og arbeidspraksis i og utenfor Fretex. De må også være aktivt jobbsøkende. Fretex må på sin side utarbeide en individuell handlingsplan for hver søker, ha en fast kontaktperson i avtaleperioden og følge opp handlingsplanen gjennom kompetansebyggende tiltak og jobbsøkaktiviteter.

I første omgang gjelder jobbgarantien for to av Fretex sine attføringsprogrammer: Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (Kia) og Arbeid med Bistand (AB), med oppstart fra 1. januar 2013.

 

Og riset bak speilet?

Dersom jobbsøkeren ikke holder sin del av avtalen, gjelder ikke lenger garantien. Dersom det er Fretex som svikter, forplikter de seg til å jobbe videre som om programtiden fortsatt varte.