a123

General André Cox: Støtt flyktningene

General André Cox: Støtt flyktningene

Frelsesarmeens verdensleder oppfordrer oss til å gi vår underskrift og støtte til verdens flyktninger.

For å markere Verdens flyktningdag (20 juni), har Frelsesarmeens verdensleder, general André Cox oppfordret salvasjonister og venner rundt om i verden til å legge til navnene sine i en underskriftskampanje organisert gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).#WithRefugeeskampanjen vil bli overlevert til FNs hovedkvarter i New York, USA, i september i forkant av FNs generalforsamling der verdens flyktningsituasjon skal drøftes.

Kampanjen oppfordrer regjeringer til å:

• sørge for at hvert flyktningbarn får en utdannelse.
• sørge for at hver at flyktningfamilie har et trygt sted å bo.
• sikre alle flyktninger kan arbeide eller lære nye ferdigheter for å kunne bidra positivt i samfunnet.

UNHCR hjemmeside forklarer: "hver dag tvinger krig tusenvis av familier til å flykte fra hjemmene sine. Folk som deg, folk som meg. For å unnslippe volden, må de reise fra alt - alt unntatt håp og drømmer om en tryggere fremtid. UNHCR, FNs flyktningkontor, mener at alle flyktninger fortjener å leve i trygghet.

Legg til ditt navn på #WithRefugees for å sende et klart budskap til myndighetene at de må handle med solidaritet og felles ansvar. Vi står sammen #WithRefugees.

En flyktning er definert av FN som "noen som har blitt tvunget til å flykte fra hjemlandet på grunn av forfølgelse, krig eller vold. En flyktning har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller medlemskap i en spesiell sosial gruppe.

Ifølge UNHCRs tall, er det verdensomspennende nivået høyere enn noen gang i menneskehetens historie. Mer enn 65 millioner mennesker har blitt tvunget fra sine hjem, inkludert mer enn 21 millioner flyktninger, over halvparten av dem er under 18 år.

Frelsesarmeen arbeider med og sammen med flyktninger rundt om i verden, flere programmer pågår for tiden i en rekke afrikanske land og over hele Europa (se sar.my/europerefugees).

Generalen ber alle med tilknytning til Frelsesarmeen om å signere oppropet, og forklarer: «Frelsesarmeens langvarige tilnærming av "Hjerte til Gud, Hender til menneskeheten" har betydd å gi praktisk og åndelig hjelp, men også å legge trykk på regjeringer for å dem til å hjelpe de fattigste og mest sårbare medlemmene av samfunnet. #WithRefugees oppfordringen vil øke bevisstheten om vanskelighetene mennesker tvunget til å flykte fra sine hjemland møter. Jeg håper det vil føre til at myndighetene gjør mer for å gi flyktninger i form av trygge hjem og muligheter til å være integrert medlemmer av samfunnet.»