a123

Generalen møtte paven

Generalen møtte paven

Verdenslederne for Frelsesarmeen og Den katolske kirke møttes 8. november i Vatikanet.

Møtet er tenkt å være det første i en serie møter for å styrke relasjoner og samarbeid på områder hvor de to kirkene har felles fokus og innsats. General Brian Peddle ble ledsaget av kommandør Rosalie Peddle, kommandør Betty Mattear (sekretær for internasjonale økumeniske relasjoner), oberstlt. Massimo Tursi (leder for Frelsesarmeen i Italia og Hellas) og major David Williamson (Generalens privatsekretær). Generalen understreket områder hvor Frelsesarmeen og Den katolske kirke delte utfordringer i oppdraget med fattige og marginaliserte. Samtalen fokuserte på effektivitet i oppdragsutførelsen, forkynnelse og å møte menneskelige behov. Generalen hadde først en privat audiens hos paven, før de respektive delegasjonene møttes. Den katolske kirkes delegasjon besto av kardinal Koch, biskop Farell og fader Avelino Gonzales fra det pavelige råd for fremme av kristen enhet.

Her er pavens tale:

«General Peddle, brødre og søstre.

Jeg er glad for å ha denne muligheten til igjen å uttrykke takknemlighet til medlemmer og frivillige i Frelsesarmeen for det vitnesbyrdet dere er på viktigheten av disippelskap og tjeneste for fattige. Dette gjør dere til et tydelig og troverdig tegn på evangelisk kjærlighet, i tråd med Herrens bud: «Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

Som jeg har nevnt flere ganger, og nå nettopp i vår samtale, var det i møte med Frelsesarmeen jeg for mange år siden fikk min første leksjon i økumenikk gjennom min bestemor – jeg var fire år gammel! Eksemplet de viste ovenfor de minste av våre brødre og søstre, talte høyere enn ethvert ord. Jeg minnes om, general, innsikten uttrykt av din forgjenger da vi møttes for fem år siden: «Hellighet overskrider skillelinjene mellom kirkene». Helligheten som viser seg i konkrete handlinger av godhet, solidaritet og helbredelse taler til hjertet og bærer vitnesbyrd om ektheten i etterfølgelsen. På dette grunnlaget kan salvasjonister og katolikker mer og mer støtte hverandre og samarbeide i en ånd av gjensidig respekt og også i et liv i hellighet.

Et slikt vitnesbyrd er som surdeigen som kvinnen i Jesu lignelse blandet med melet så deigen kunne begynne å heve. (Luk 13:21). Kjærligheten som inspirer til tjeneste som møter behov, er ikke bare en surdeig, det bærer også med seg duften av nybakt brød. Det tiltrekker og overbeviser. Spesielt unge mennesker trenger å puste inn denne duften, som i mange tilfeller er fraværende i deres hverdag. I en verden med egenfokus og konflikt, er den edle duften av ekte, selvoppofrende kjærlighet en nødvendig motvekt som åpner sinn og hjerte til den overjordiske meningen med vår tilværelse.

Som biskop av Roma vil jeg gjerne takke Frelsesarmeen for alt dere gjør i denne byen for de hjemløse og de utstøtte, som det er så mange av i denne byen. Jeg er også oppmerksom på deres betydelige innsats i kampen mot menneskehandel og andre former for slaveri. Må Gud velsigne innsatsen deres.

Takk igjen for deres besøk. La oss huske hverandre i våre bønner og fortsette vårt arbeid for å utbre Guds kjærlighet gjennom tjeneste og solidaritet.»

© Libreria Editrice Vaticana