a123

Gikk baklengs rundt Stortinget

Frelsesarmeen satt fokus på fattigdomsbekjempelse i Norge.

- Dette ble en flott markering og et klart budskap til våre politikere at fattigdomsbekjempelsen her i landet går i gal retning, sier Petra Kjellen Brooke i Frelsesarmeen.

 

Sammen mot fattigdom

Fredag arrangerte hun sammen med Velferdsalliansen, Frelsesarmeen og Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge, en baklengsmarsj rundt Stortinget. Rundt 100 personer var med i protestmarsjen. Men også flere politikere ble med i baklengsmarsjen, blant annet Knut Arild Hareide fra Krf, Marianne Borgen fra SV og Bjørnar Moxnes fra Rødt. I tillegg holdt journalist Erling Borgen en appell. 

- Dette er en veldig viktig markering fordi andelen fattige familier i Norge øker. Dessuten står trygdeytelsene på stedet hvil i forhold til øvrig prisstigning i samfunnet og det bygges ikke nok kommunale boliger her i landet, sier Petra Kjellen Brooke.

- Dessuten savner jeg en debatt i media rundt fattigdomsbekjempelse, spesielt i disse valgtider. Derfor håper jeg at denne aksjonen kan være med på å sette fokus på et veldig viktig tema før vi går til valg, avslutter Petra.