a123

Gir nødhjelp etter syklonen Idai

Gir nødhjelp etter syklonen Idai

Frelsesarmeen iverksetter nødtiltak i Mosambik, Malawi og Zimbabwe hvor syklonen Idai har forårsaket store ødeleggelser.

Med en vindhastighet på opptil 200 km/t, har syklonen Idai forårsaket utbredt ødeleggelse på tvers av store områder i Mosambik, Malawi og Zimbabwe.

Lokale rapporter antyder at 1000 mennesker har mistet livet bare i Mosambik. Ettersom veier er oversvømt, og den regionale flyplassen er stengt, har 500 000 mennesker blitt avskåret i Beira, en av Mosambiks største byer. Rapporter sier også at opptil 90 prosent av regionen har blitt ødelagt.

Frelsesarmeen iverksetter nødhjelpsberedskap i alle de tre landene
I Mosambik deler Frelsesarmeen, i samarbeid med Røde Kors og andre organisasjoner, ut nødhjelp i form av blant annet mat som mais, ris, matolje og bønner til 500 av de mest berørte familier i Beira. Dette vil sørge for at de får to næringsrike måltider om dagen i minst 21 dager, noe som beskytter dem mot underernæring og sikrer at barn kan fortsette å gå på skolen. Zambezi- og Tete-områdene vurderes også fortløpende for tilsvarende forsyningsartikler.

I Zimbabwe, hvor det er blitt erklært unntakstilstand etter at hjem og broer har blitt feid bort, samarbeider Frelsesarmeen med regjeringen og andre organisasjoner for å gi bistand i de rammede områdene i sør og øst. I første omgang er målet å gi 167 husholdninger essensielle forsyninger av mat og andre prekære hjelpemidler, som varme tepper.

I Malawi er nesten en million mennesker rammet, ifølge estimater fra regjeringen. Så langt er 56 dødsfall og 577 skader registrert. Mer enn 82 700 mennesker antas å bli fordrevet fra sine hjem, og Chikawa-distriktet er spesielt sterkt berørt. Frelsesarmeens nødhjelpsteam er i gang med å kartlegge behovene for tiltak.

Kommunikasjonsutfordringer
Kommunikasjonsforbindelser – inkludert veier, elektrisitet og mobilnett – forblir merkbart berørt av vindskader og påfølgende flom i mange områder. Flere demninger har bristet, og tilgangen til rent drikkevann har blitt svekket.

Frelsesarmeens internasjonale nødhjelpsteam
Major Chris Mulryne fra Frelsesarmeens internasjonale nødhjelpsteam i London uttaler: «Dette er en katastrofe vi ikke har sett maken til i denne delen av verden. Med tanke på de vanskelighetene vi nå står overfor, er vi takknemlige for at våre nødhjelpsteam på de ulike stedene responderer effektivt for å hjelpe dem som lider som følge av denne katastrofen.»

Ønsker du å bidra til Frelsesarmeens katastrofefond i Afrika?

  • Nødhjelpskonto 3000.42.00000 
  • VIPPS 111146, velg "støtt nødhjelpsarbeidet"
  • https://gi.frelsesarmeen.no/ (velg prosjekt: katastrofe/nødhjelp)