a123

Gode nyheter for Frelsesarmeens rusomsorg

Gode nyheter for Frelsesarmeens rusomsorg

Det så lenge ut til at tiltak som Jobben og Fyrlyset skulle få budsjettkutt på mange millioner kroner. Nå er sorg snudd til glede.

Mange trekker et lettelsens sukk i disse dager. Først kom nyheten om at Krf sørget for å øremerke nødvendige 45 millioner kroner over statsbudsjettetlikevel til Gatehospitalet, og da budsjettavtalen for Oslo ble presentert torsdag, var det klart at Rødt har stoppet planlagte kutt for 2018.

Fyrlyset og Jobben fortsetter som før
Frode Woldsund, leder for Frelsesarmeens rusomsorg region øst, er godt fornøyd med snuoperasjonen.

– Det er klart at den type kutt som var foreslått hadde vært kritisk. At kuttene ikke blir gjennomført, redder hverdagen til veldig mange. På arbeidstiltaket Jobben ville det medført at mellom 30 og 40 mennesker ville mistet jobbtilbudet sitt.

Også Fyrlyset er et tilbud som er meget godt besøkt, og som Frelsesarmeen finansierer store deler av selv i tillegg til de kommunale midlene som gis. Det hadde ikke vært mulig å opprettholde dette tilbudet på samme nivå dersom det ble kutt, forklarer Woldsund.

Rødt og Krf stemte mot kutt

I Oslo er de rødgrønne byrådspartiene avhengige av Rødts stemmer i bystyret for å få vedtatt Oslo-budsjettet for neste år, og verken Rødt eller Krf var enig i kuttene som rammet en del lavterskeltilbud for rusavhengige og psykisk psyke. Krf ønsket i tillegg til å stanse kutt i stedet å øke budsjettrammen med nesten en million, men fikk ikke dette igjennom.

Mange har spurt seg hvorfor de samme kuttforslagene kommer år etter år. 

– Forslag til kutt i tilskuddene til ideelle organisasjoner har vært en årlig foreteelse i lang tid – forskjellige borgerlige byråd foreslo ofte lignende kutt, for så å forhandle bort noen av de verste, forteller bystyrerepresentant for Rødt, Marit Halse.

Halse tror ikke rustiltak skiller seg spesielt ut når det gjelder forslag til budsjettkutt, men at kuttene svir mer når det går ut over dem som har det tyngst.

– Folk med rusproblemer eller psykiske plager havner ofte langt ned på prioriteringslista – å opprettholde noen få lavterskeltilbud er egentlig det minste vi burde gjøre. Vi vet jo at det er mange som benytter seg av lavterskeltilbudene fra de ideelle organisasjonene, og at behovet er større enn tilbudet. Vi er glade for at vi klarte å stanse de verste kuttene! sier hun.

Rødts bystyrerepesentant mener det er mye som kan og må bli bedre i rusomsorgen.

– Arbeidet med avvenning og ettervern må styrkes, og vi trenger tiltak som kan tilpasses brukerne, ikke omvendt. Vi trenger en helhetlig rusomsorg som tar utgangspunkt i den enkeltes behov. Jeg vil jobbe mye med dette framover, lover hun.