a123

Haiti – på bedringens vei

Haiti – på bedringens vei

To år etter det store jordskjelvet på Haiti jobber Frelsesarmeen fortsatt med å hjelpe et hardt prøvet folk.

 

Ingen på Haiti glemmer 12. januar 2010. Denne dagen ble øya truffet av et stort jordskjelv som påførte katastrofale skader på et av de fattigste landene på den vestlige halvkule.

To år senere er Haiti godt i gang å gjenreise både folk og land. Også Frelsesarmeens arbeid fortsetter med full styrke for å hjelpe et jordskjelvrammet samfunn. Her følger en oversikt over vårt arbeid og planer for fremtiden.

 

Kolera - respons og forebygging

Ni måneder etter jordskjelvet rammet en koleraepidemi et allerede herjet Haiti. Med vanskelig tilgang på rent vann, mangel på gode sanitære forhold og et stort antall mennesker stuet sammen i midlertidige leirer, spredde kolera seg raskt og tok tusenvis av liv.

I dag fortsetter Frelsesarmeen sitt forebyggingsarbeid for å bekjempe spredningen av kolera. Store mengder med såpe, klor, vannfiltre og desinfiserende midler har blitt distribuert på skoler, klinikker, barnehjem og husstander.

Videre har nye latriner og rent drikkevann blitt innarbeidet i alle nye og renoverte skoler. Målet er at dette skal være på plass i alle skoler innen 2013.

 

Helsetjenester for alle
Haiti – på bedringens vei
Gjenoppbyggingen går sin gang på Haiti. Foto: Frelsesarmeen

Frelsesarmeen har drevet en helseinstitusjon i Port au Prince de siste 40 år, men dette bygget ble skadet under jordskjelvet. Arbeidet med å gjenreise og utvide senteret har nettopp startet

Mange haitiere bruker dette helsesenteret som sin primærkilde til medisinsk behandling fordi det er rimelig, pålitelig og tilbyr profesjonelle tjenester. Det nye senteret vil ha flere ansatte og skal ta unna 175 konsultasjoner daglig. I tillegg skal senteret integrere andre hjelpetiltak som Frelsesarmeen kan utføre for lokalsamfunnet.

 

Om Frelsesarmeen på Haiti

Frelsesarmeen har arbeidet på Haiti siden 1950 og fortsetter å ha en stor innvirkning på livene til noen av verdens fattigste mennesker. Nå, mer enn noensinne, trenger folket på Haiti vår hjelp.

Klikk her hvis du ønsker å støtte vårt arbeid.