a123

Han som overvant syndens makt

Generalens påskebudskap: Mange kristne i hele verden kommer til å delta på gudstjeneste1. påskedag og høre ordene: «Han er oppstått!»

1. påskedag er en fantastisk feiring! Da Gud reiste Jesus opp fra dødsriket, mistet synden all makt, og vi ble satt fri. Slik ble vi sikret en evig framtid.

Refrenget til sangen «Gi ham pris og ære» («Make His Praise Glorious») av Robin and Bill Wolaver, bygget på salme 33 i Bibelen, lyder: «Rop med jubel for Gud, hele jorden, syng til ære for hans navn. Fortell om hans under, forkynn hans rettferd. Ham være takk og ære og pris og makt! Kom, la oss gi ham pris og ære!»

Mens vi feirer at Jesus har stått opp, kjenner vi på takknemlighet og glede fordi vi på nytt innser hvilken evighetsplan Gud har for verdens frelse.

Et personlig forhold

Mange ser på religion kun som en slags intellektuell filosofi – noe vi bare tar fram ved spesielle anledninger, eller i en sammenheng som dessverre ikke har noen innvirkning på hvordan vi lever eller oppfører oss ellers. Det er trist, for da er det lett å miste hele poenget: At påskebudskapet handler om en livsforvandlende kraft, ikke om en filosofi, men om et personlig forhold til Gud. Et forhold Jesus gjorde mulig ved at han ofret seg på korset for oss.

Han som overvant syndens makt
General André Cox, Frelsesarmeens verdensleder.

Paulus skriver til kolosserne: «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham.» (Kol 3,1–4)

Gjennom vårt forhold til Jesus, og ved at han lever i oss, kan vi se ting med nye øyne. Vi holder fokus på ham. Det innebærer noe annet enn å delta i ritualer og åndelige disipliner. Ting her på jorda får et nytt perspektiv og endrer radikalt hvordan vi tenker og oppfører oss. I bibelteksten over snakker Paulus om hvordan mennesker som har tatt i mot Gud bør leve. Det er når våre åndelige øyne åpnes, at vi får en dypere forståelse av Guds plan, og det er gjennom tro at vi virkelig begynner å oppleve seier over mørke og fortvilelse. Gjennom troens øyne har vi altså fått en dypere forståelse av Guds plan om å frelse verden, slik det står i Johannes 3,16–18: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.»

 

En som er med uansett

Dessverre opplever vi alle sorg, fortvilelse og at troen kan bli borte. Noen ganger leter vi, som Maria, på feil sted, slik det står i Lukas 24,5: «Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: ‘Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde?’» Noen ganger leter vi kanskje etter Gud på steder hvor han ikke finnes? Vi har vel alle sammen opplevd å være langt nede på grunn av bekymring, uten alltid å forstå at Jesus nettopp da er med oss.

Vi som er kristne deler, eller bør i hvert fall dele, budskapet om oppstandelsen med andre. Vi er oppstandelsens folk: Vi er mennesker som har opplevd livgivende forvandling i vårt personlige møte med den oppståtte Jesus, mennesker som opplever en kraft og et nærvær av ham i våre liv. Vi er vinnerlaget! Kan du tro det? Vi er på forhånd bestemt til å være et folk som seirer, ikke et folk som fortviler. At Jesus døde på korset, og at han sto opp igjen på 1. påskedag, gjorde en gang for alle slutt på den makten og dominansen synden hadde over oss. Det at Kristus sto opp igjen, brøt dødens og mørkets lenker. Det er fortsatt sant i dag, uansett hva vi opplever her på jorda.

Vi er kalt til å kjenne oppstandelsens makt og seier i våre egne liv hver dag. La oss løfte hodet og leve slik at vi daglig lever i den seieren som ble vunnet for oss på Golgata!