a123

Hedret Gatehospitalet for ti år

Hedret Gatehospitalet for ti år
Wenche ønsket statsminister Erna Solberg velkommen til Gatehospitalet. Foto: Silje Eide

– Tusen takk for denne fantastiske gaven dere har gitt oss i ti år, sa en rørt statsminister.

Erna Solberg kjempet mot tårene da hun holdt innlegg under jubileet på gatefolkets eget sykehus.

– Dere renser ikke bare betente sår og trøster mennesker som trodde det ikke var trøst å få. Dere gir også mennesker verdighet. Det er en fantastisk gave. Ikke bare til dem som trenger sårstell eller trøst, men også til alle oss andre. For vi er ett fellesskap i Norge, uansett hvordan livene våre har vært. Vi er søstre og brødre, og det er våre sønner og døtre, sa Solberg.

 

Vil ikke love støtte til ny avdeling

Gatehospitalet ble startet i 2004, og er det eneste av sitt slag i Norge. Her får 17 rusavhengige med store og sammensatte problemer hjelp og medisinsk behandling.

Både daglig leder av Gatehospitalet, Liv -Bente Nilsson, og leder av Frelsesarmeens rusomsorg region Øst, Frode Woldsund, informerte om at pasientgruppen ved Gatehospitalet består av stadig sykere og eldre mennesker.

Rapporten Siste dager (2010) viser at det er behov for et mer tilrettelagt tilbud for denne gruppen. Derfor har Frelsesarmeen bygget en egen avdeling med syv sengeplasser. Søknad om utvidelse av driften er sendt Helsedirektoratet og vil bli bevart i starten på 2015. Uten støtte må avdelingen stå ubrukt. Gatehospitalet har flere ganger fått avslag på søknaden.

Hedret Gatehospitalet for ti år
– Jeg har ikke tenkt å love så mye, jeg har tenkt å si tusen takk for denne fantastiske gaven dere har gitt oss i ti år, sa Erna Solberg under Gatehospitalets 10-årsjubileum. Foto: Silje Eide

 

Under jubileet fikk statsministeren omvisning på Gatehospitalet.

– Hva tenker statsministeren om at Frelsesarmeen har bygget en avdeling de ikke har fått støtte til å drifte?

– Det er flott at Frelsesarmeen vil satse, at de mobiliserer når de ser et behov, og det er fint at de nå har avdelingen klar. Så er det ikke alltid slik at vi kan bevilge penger selv om lokalene er bygget, sier Solberg. Hun forteller at Stortinget allerede har øremerket 2,5 millioner kroner til den nye avdelingen på Gatehospitalet. Potten til tiltak for rusavhengige der Gatehospitalet kan søkte støtte, er også økt.

 

– Gjorde inntrykk å se at statsministeren ble rørt

Liv-Bente Nilsson setter pris på at det nå er øremerkede midler til eldre og syke rusavhengige, men hun presiserer at beløpet bare dekker en liten del av driften. Om Gatehospitalet ikke får støtte på søknaden fra Helsedirektoratet, vil de ikke kunne ta avdelingen i bruk.

Til bords under jubileet hadde statsministeren både nåværende og tidligere pasienter ved Gatehospitalet. Heidi Bjerke fikk fortelle hvordan Gatehospitalet hadde gitt henne en helt ny start, og at hun nå jobber i Frelsesarmeen.

– Det gjorde inntrykk å se at statsministeren ble rørt under talen sin. Det tyder på at ordene kommer fra hjertet, sier Heidi. Også hun håper nå på at det nå vil bli et positivt svar fra Helsedirektoratet slik at den nye avdelingen ikke blir stående tom.