a123

Helseministeren åpnet ny avdeling

Helseministeren åpnet ny avdeling
Helseminister Bent Høie i samtale med Liv-Bente Nilsson, daglig leder ved Gatehospitalet i Oslo. Foto: Lars K. Singelstad

1. september åpnet Gatehospitalet i Oslo Norges første avdeling med palliative plasser for rusavhengige.

‒ Vi starter et pionerarbeid med tilrettelagt palliativt omsorgstilbud for mennesker med tung rusmiddelavhengighet, sier daglig leder av Gatehospitalet, Liv-Bente Nilsson.

 

Utvidelse

Gatehospitalet utvider for å øke sin kapasitet, fra 17 til 24 sengeplasser. Tre av disse skal øremerkes palliative pasienter.

‒ Vi har over lang tid sett at det har vært et stort behov og manglende tilbud for denne pasientgruppen, forteller Nilsson. I år mottok Gatehospitalet et tilskudd fra Helsedirektoratet som var med på å muliggjøre utvidelsen.

‒ Det er en bekreftelse på at Frelsesarmeens arbeid fortsatt i dag, etter 150 år, er dagsaktuelle og på rett plass til rett tid.

 

Pionerarbeid

Nilsson er ikke i tvil om at det å stå i spissen for denne pasientgruppen er viktig.

‒ Jeg håper at vi kan være med på å påvirke og opplyse politikerne om dagens situasjon i rusomsorgen. Menneskene vi jobber med er en utsatt pasientgruppe, kanskje noen av de mest sårbare i samfunnet, som kan oppleve seg dårlig behandlet av samfunnet og i helsevesenet.

Bakgrunnen tror hun skyldes manglende kunnskap og holdninger.

‒ Jeg tror vi kan få spille en viktig rolle i kompetanseutveksling mellom ulike nivåer i helse-Norge.

 

Uvurderlig innsats

Helseminister Bent Høie åpnet den nye avdelingen på Gatehospitalet. Statsråden er svært begeistret for arbeidet. 

‒ Frelsesarmeen gjør en helt uvurderlig innsats på rusfeltet. Uten denne innsatsen stopper Norge på rusfeltet. Arbeidet er utrolig viktig for å nå de målene som Statens helsetjeneste har for rusavhengige, sier han. 

Helseministeren var klar i sin tale. 

‒ Det finnes ingen håpløse mennesker, bare mennesker som møter håpløse system. 

 

Om Gatehospitalet

· Etablert i 2004.

· Heldøgns helsetilbud for rusmiddelavhengige som har store og sammensatte helseproblemer.

· Hospitalet har til sammen 24 sengeplasser fordelt på tre avdelinger.

· Ny sengeavdeling har hovedfokus på alvorlig syke- og palliative rusavhengige pasienter.

· Penger til Gatehospital i Bergen er bevilget og arbeid med bygg og oppstart er i gang.

· Gatehospitalet samarbeider med Oslo kommune, sykehusene i Oslo, feltpleiestasjonene, LAR ØST og fastlegene.