a123

Hjelp oss å nå målet om 50 000 sokker som varmer

For femte året på rad inviterer Frelsesarmeen og ukebladet Familien strikkeglade til å gi en gave til noen som trenger det.

Hjelp oss å nå målet om 50 000 sokker som varmer
Hanne Mette Raae strikker sokker som varmer Foto: Mette Randem

Hittil har kampanjen ført til at 38 500 par sokker har blitt delt ut til Frelsesarmeens brukere. Målet for femårsjubileet er å nå 50 000 sokker totalt. 

– Vi håper å få bortimot 12 000 sokker i løpet av vinteren, sier markedskoordinator og ansvarlig for kampanjen i Frelsesarmeen Richard Tybring Aune. 

– Strikkeplagg er jo nyttige fordi man holder seg varm, men verdien av å gi noe som er håndlaget og som det er lagt ned tid og omsorg i, er stor, sier han. 

Arbeid for brukere på Jobben
Gjennom hele året mottar Frelsesarmeen sokker og andre strikkede plagg som så deles ut ved de ulike sosiale tiltakene til Frelsesarmeen. Kampanjen fører også til arbeidsmuligheter. Selve sorteringen, oversikten over hvor mange som skal til hvilke tiltak og utsendelsen, er det rusavhengige eller tidligere rusavhengige som står for gjennom Frelsesarmeens tiltak Jobben. 

Suksess fra begynnelsen
Første gang Familien og Frelsesarmeen begynte samarbeidet var i 2013 i forbindelse med Familiens 75-årsjubileum. Etter overveldende respons og over 13 000 sokkepar det første året har samarbeidet bare fortsatt. Kampanjen ruller og går hele året, og har ingen start- eller sluttdato. Sokkene deles blant annet ut til rusavhengige, innsatte i fengsel, på Gatehospitalet og slumstasjonene. Lokale korps (menigheter) landet rundt kan be om det antallet sokker de trenger til sin utdeling. 

Herresokker 
Hvert år får Frelsesarmeen flere tusen strikkede plagg. 

– Vi mottar mange barnesokker, og de blir også gitt bort, men vi ser at det vi gjerne skulle hatt flere herresokker, sier Tybring Aune. 

Hvis du vil bidra med sokker kan de sendes til:
Frelsesarmeen 
Postboks 6866, St. Olavs plass
0130 Oslo

Merk pakken "Sokker som varmer".