a123

Hjelp til 6500 mennesker

Hjelp til 6500 mennesker
En offiser og en frivillig forbereder nødhjelpen som skal sendes ut. Foto: The Salvation Army IHQ

Frelsesarmeen engasjerer seg i kampen mot ebola.

Frelsesarmeen har rekruttert 40 frivillige til Frelsesarmeens mobile medisinske klinikk i Liberia. I tillegg er en rekke andre tiltak igangsatt.

Forebyggende tiltak

Verdens helseorganisasjon er engstelige for at epidemien sprer seg raskere enn man klarer å håndtere den. Det finnes heller ikke vaksine mot ebola, så det å jobbe med forebyggende tiltak er viktig. Frelsesarmeen har derfor hatt fokus på å dele ut desinfiserende hansker og munnbind til 17 av de lokalsamfunnene som er rammet av ebola. Innbyggerne i disse områdene er ekstra utsatt for epidemien på grunn av fattigdom og uhygieniske leveforhold.

Pågående arbeid

Familiene har også mottatt matleveranser med ris, bønner og matolje. Det deles også ut beskyttelsesklær til det medisinske personalet som jobber med de epidemi-rammede. Hittil har 6500 mennesker mottatt hjelp fra Frelsesarmeen og arbeidet fortsetter i tiden som kommer. For å se bilder fra arbeidet, trykk her.

 

Hvis du ønsker å gi et bidrag til Frelsesarmeens arbeid mot ebola i Liberia, kan du gjøre dette ved å gi her eller sette inn gaven på konto 3000.42.00000. Merk gaven Ebola, Liberia.