a123

Hva skjer på Frelsesarmeen i påsken?

Hva skjer på Frelsesarmeen i påsken?

Få med deg det gode budskapet, da vel!

Mange Frelsesarmé-korps (menigheter) har gudstjenester og andre arrangementer i påsken. Ikke alle har kommet med i vår oversikt, så følg også med både på ditt korps’ hjemmesider og i lokalavisen.

 

Arendal korps

Langfredag kl.11 er det pasjonsmøte. 1. påskedag kl. 9.30 er det påskefrokost samt høytidsmøte kl.11.

 

Bergen

Palmesøndag kl. 11 er det gudstjeneste i Bergen 1. korps, kl. 12 i Solheimsviken og kl. 18 i Ladegården korps. Skjærtorsdag kl. 19 er det møte i Ladegården korps. Langfredag kl. 19 er det Pasjonsgudstjeneste i Bergen 1. korps. 1. påskedag kl. 10 er det påskefrokost og gudstjeneste i Ladegården korps. 2. påskedag kl. 16 er det påskesamling på Hella Bedehus og kl. 17 er det familie-påskefest i Bergen 1. korps.

 

Bodø Korps

Langfredag kl. 11 er det gudstjeneste, påskeaften kl. 19 er det Påskestillhet (bønn), 1. påskedag kl. 10 er det «Påskefryd» og kl. 11 er det gudstjeneste.

 

Brumunddal korps

Skjærtorsdag kl. 11 på Brumunddal bo-/aktivitetssenter. Langfredag kl. 18 er det korsvandring. 1. påskedag kl. 10 blir det påskefrokost med møte, og 2. påskedag kl. 18 er det påskefest.

 

Bryne korps

2. påskedag er det påskefest kl. 19. Kveldsmat etter møtet.

 

Drammen korps

1. påskedag kl. 8 spiller hornorkestret tradisjonen tro oppe i Åsen.

 

Egersund korps

Skjærtorsdag kl.18 er det fellesmøte i Metodistkirken. 1. påskedag kl. 11 er det felles gudstjeneste med Metodistkirken på Frelsesarmeen, og 2. påskedag kl. 18 er det påskefest.

 

Flekkefjord korps

Skjærtorsdag kl. 17 er det utpostmøte på Åna-Sira bedehus. Palmesøndag kl. 11 er det familietime på korpset. Det er middagsservering etterpå. 1. påskedag kl. 9 er det «Påskefryd» med frokost på korpset.

 

Fredrikstad korps

Skjærtorsdag kl. 12 er det sang og andakt på skihytta. 1. påskedag kl.9.30 er det påskefrokost (påmelding), og kl.11 er det høytidsmøte.

 

Halden/Tistedalen korps

Langfredag kl. 11 er det gudstjeneste for alle menigheter i byen. Eget arrangement på 1. påskedag. Hornmusikken spiller utenfor lokalet i Tistedal kl. 9.30 Så åpen frokost for alle kl.10 og «Påskefryd» kl. 11.

 

Hønefoss korps

1. påskedag er det «Påskefryd» kl. 8.

 

Kirkenes korps

Langfredag kl.19 er det fellesmøte på sammen med pinsevennene og indremisjonen. 2. påskedag kl.19 er det fest på Frelsesarmeen.

 

Molde korps

Palmesøndag kl.10.30.er det bønn og kl.11 er det gudstjeneste. Skjærtorsdag kl.17 er det fellesgudstjeneste i Metodistkirken. 1. påskedag kl. 9.30 er det påskefrokost og kl.11 er det påskegudstjeneste på Frelsesarmeen (felles med Metodistkirken).

 

Oslo

Skjærtorsdag kl. 18 er det felles påskemøte på Majorstua korps, langfredag kl. 11 er det felles påskemøte i Templet korps, 1. påskedag kl. 9 blir det påskefrokost på Grønland korps og kl. 11 er det felles påskemøte i Oslo 3. korps. 2. påskedag kl. 18 er det felles påskemøte på Grønland korps.

 

Kirkens Bymisjon inviterer også i år alle menigheter i Oslo til økumenisk korsvandring gjennom byens gater på Langfredag 29.mars. Vandringen starter i år ved Oslo S kl. 16.00, og ender i Oslo Domkirke. Ca kl 18:00: Gratis langfredagskonsert i Domkirken.

 

Stavanger korps

Torsdag 21. april er det «Påskepreludium» kl.18. Palmesøndag er det gudstjeneste kl. 11, skjærtorsdag er det påskemøte kl. 19. Langfredag er det korsvandring kl. 16.30 fra St. Svithun katolske kirke gjennom byen til Lagård gravlund (felles arr.). 1. påskedag er det gudstjeneste kl. 11.

 

Trondheim korps

Palmesøndag kl. 11 er det gudstjeneste, skjærtorsdag kl. 12 er det «Påsken i ord og toner» med påskemåltid. Langfredag kl. 11 er det Golgata-møte og 1. påskedag kl. 11 blir det påskebrunsj og gudstjeneste.