a123

Ikke moms på gaver

Ikke moms på gaver

Staten krever ikke moms på pengegaver som blir gitt til Frelsesarmeen.

 

Det har den siste tiden vært ulike innlegg og spørsmål på sosiale medier om statens momskrav til frivillige organisasjoner. Mange lurer på om Frelsesarmeen må betale moms på penger som blir samlet inn, for eksempel til Julegryta. Det er derfor viktig å presisere følgende forhold:

Staten krever ikke moms på pengegaver som gis til frivillige organisasjoner som Frelsesarmeen. Derimot krever staten moms på varer og tjenester som Frelsesarmeen kjøper for å hjelpe andre.

Det betyr at om Frelsesarmeen kjøper en kaffemaskin og gir ut kaffen gratis til de som fryser på gata, så må vi betale 25 prosent mer for kaffemaskinen enn McDonalds ville gjort, som tjener penger på å selge kaffe fra den samme maskinen.

 

Refusjonsordning

I 2009 opprettet den rødgrønne regjeringen momskompensasjonsordningen. Frivillige organisasjoner kan nå søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet om å få refundert moms. 

Thorgeir Nybo, forvaltningssjef i Frelsesarmeen mener de ideelle organisasjonene burde fått momsfritak - krone for krone, slik som næringslivet får.

- Hadde man behandlet næringslivet på samme måte, ville man fått en storm. Det ville vært utenkelig. Men vi lover å hjelpe alt vi kan for hver eneste krone vi har, avslutter forvaltningssjefen.