a123

Ikke moms på julegryta

Ikke moms på julegryta

Staten krever ikke moms på penger som blir gitt i julegryta.

 

Etter at VG skrev om statens momskrav til frivillige organisasjoner har det kommet mange henvendelser til Frelsesarmeen fra bekymrede givere. Det er derfor viktig å presisere følgende forhold:

Staten krever ikke moms på pengegaver som gis til frivillige organisasjoner som Frelsesarmeen. Derimot krever staten moms på varer og tjenester som Frelsesarmeen kjøper for å hjelpe andre.

Det betyr at om Frelsesarmeen kjøper en kaffemaskin og gir ut kaffen gratis til de som fryser på gata, så må vi betale 25 prosent mer for kaffemaskinen enn McDonalds ville gjort, som tjener penger på å selge kaffe fra den samme maskinen.

 

Refusjonsordning

I 2009 opprettet den rødgrønne regjeringen momskompensasjonsordningen. Frivillige organisasjoner kan nå søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet om å få refundert moms. I år ble til sammen 1,172 milliarder kroner godkjent, men utbetalingen skjer etter en rammeavkorting på 49 prosent, (skriver VG.)

Det betyr at omtrent 600 millioner frivillighetsmidler blir værende i statskassen.

I følge VG skulle denne ordningen trappes opp jevnt til totalt 1,2 milliarder kroner i 2014, men ved årets statsbudsjett ble det løftet brutt.

 

Kunne ha hjulpet flere

Thorgeir Nybo, forvaltningssjef i Frelsesarmeen har også registrert at Regjeringen ikke har fulgt opp sin opptrappingsplan for momskompensasjon.

- Det legger jo noen begrensninger på hvor mange vi får hjulpet, sier han.

Nybo mener de ideelle organisasjonene burde fått momsfritak - krone for krone, slik som næringslivet får.

 - Hadde man behandlet næringslivet på samme måte, ville man fått en storm. Det ville vært utenkelig. Men vi lover å hjelpe alt vi kan for hver eneste krone vi har, avslutter forvaltningssjefen.