a123

Ingen satsing på rus

− Uten øremerkede midler frykter vi at oppfølging og bosetting av rusavhengige blir nedprioritert av kommunene.

Det sier Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens rusomsorg.

I dag ble statsbudsjettet for 2015 lagt fram av finansminister Siv Jensen. Mye av innholdet i budsjettet berører områder Frelsesarmeen jobber med, eller mennesker som besøker våre tiltak.

Innenfor rusfeltet ser Haugsvær ingen tydelige endringer eller satsinger, og den nye avdelingen ved Gatehospitalet som står klar til bruk, har ikke fått friske midler over årets statsbudsjett.

 

Ingen satsing på rus
Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens rusomsorg. Foto: Lars Kristian Singelstad


200 millioner frie midler

Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til rus og psykiatri, i frie inntekter. Tilbudet innenfor feltet skal bedres både på kort og lang sikt - i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, melder helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

− Det er flott med friske midler til rus og psykiatri. Men med så mange utfordringer kommunene står overfor i dag erfarer vi at det en reell fare for at tilbudet til rusavhengige blir nedprioritert til fordel for andre ting, og at disse pengene reelt sett vil gå til andre formål, sier Knut Haugsvær.

I praksis betyr det også at de ideelle organisasjonene må fortsette å overbevise kommunene om viktigheten av å satse på rusproblematikken.

− Nå skyves det over på kommunene å gjøre de vanskelige prioriteringene, det hadde vi håpet Regjeringen skulle gjøre, sier Haugsvær.

Han understreker at det er like viktig med bosetting og oppfølging av rusavhengige som behandling.

− Man får ikke får full effekt av pengene som blir brukt på behandling av rusavhengige dersom kommunene ikke er der og følger dem opp og kan tilby bosted, sier Haugsvær.

 

Positivt med opptrappingsplan

Regjeringen skal legge frem en ny opptrappingsplan for rusfeltet og en melding til Stortinget om fremtidens primærhelsetjeneste i 2015.

− Det er positivt at det skal legges fram en opptrappingsplan – det betyr at Regjeringen ser utfordringene som følger dette sammensatte feltet. Samtidig la regjeringen fram en stortingsmelding om rusfeltet som jeg hadde håpet ville gitt ende større utslag på neste års statsbudsjett, sier Haugsvær.

Her er statsbudsjettet på nett.