a123

Inkluderende på Stedet

Inkluderende på Stedet
Bente, som også har sittet i styringsgruppa ledet åpningen av Stedet på Sagene.

På Sagene har tidligere rusavhengige startet opp et eget aktivitetstilbud.

- Her blir vi sett, hørt og trodd på. Det å kunne være med å skape i et rusfritt miljø er utrolig bra, sier Anette.

Hun kom ut av rehabelitering i april i fjor og er en av de som er aktiv på Stedet Sagene. I slutten av november var det offisiell åpning der også byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo , Øystein Eriksen Søreide var til stede.

Inkluderende på Stedet
Byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo , Øystein Eriksen Søreide. Foto: Lars K. Singelstad

- Dette er et veldig flott tilbud. Det som er så fasinerende er at her er det ikke ansatte og brukere, her er alle ressurspersoner. Enten de jobber i Frelsesarmeen, er tidligere rusavhengige, eller er frivillige fra nabolaget. Alle kan bidra og skape et flott miljø, sier han.

 

- Her har man mulighet til å bidra selv

Stedet er et samarbeid mellom Rusomsorgen og Sagene korps. Her er det tilrettelagt for rusfrie aktiviteter gjennom uka.

Mandag er det spill og andre aktiviteter. Torsdag er det matgruppe, korgruppe og skrivegruppe. Annen hver fredag er det filmvisning eller kinobesøk. Det blir også arrangert turer, både i nærområdet og til langt fjernere strøk. I år reiser en gruppe til London.

Tanya Knøsen, avdelingsleder for Stedet, forteller at en styringsgruppe bestående av tidligere rusavhengige har arbeidet med etableringen.

- Det er så mange tiltak som allerede er etablert. Her har man mulighet til å bidra selv. Og det er jo disse menneskene som vet hva det er behov for, så det å lytte til dem og la dem få lov til å være med å bestemme er viktig, sier hun.

 

Inkluderende på Stedet
Det var taler, god mat og musikalske innslag da Stedet på Sagene hadde åpning i november. Her er det Joakim Hansen Solbakken som har tatt fram gitaren. Foto: Lars K. Singelstad

- Viktig å ha noe meningsfylt å bruke livet på

Bente er en av de som har sittet i styringsgruppa. Hun har vært rusfri i tre år og forteller at hun har savnet et sted å gå til.

- Vi kom fram til at Stedet skulle være et rusfritt sted, det var et "must". Vi ønsket også at Stedet skulle være et sted der man føler seg hjemme. Der man for eksempel kan lage mat, få hjelp til søknader og dra på turer sammen. Det var viktig at dette skulle bli noe mer enn et sted man bare kommer for å spise, sier hun.

Flere av de aktive på Sagene roser tilbudet og understreker hvor viktig det er å ha noe meningsfylt å gå til.

En av dem, som også talte under åpningen, gruet seg til å besøke Stedet første gang. Det som møtte ham var enestående.

- Jeg var ny, ukjent, litt usikker, men jeg ble tatt i mot på en alldeles fantastisk måte. Jeg følte meg velkommen fra første øyeblikk. Men ikke nok med det, de spurte om hva jeg var interessert i. Hva vil du bruke dette stedet til? Det folk trenger, det er noe meningsfylt å bruke livet på. Dette er et fantastisk utgangspunkt og her er det i bokstavelig forstand og overført betydning høyt under taket.