a123

Inngår boligavtale med Partners

For hver bolig Partners selger, går nå 100 kroner til Frelsesarmeen. Pengestøtten skal brukes til prosjekter for boligetablering.

Inngår boligavtale med Partners
Partners inngår boligavtale med Frelsesarmeen. Fra venstre: Jan Aasmann Størksen, Richard Tybring Aune, Maren Synnevåg, Nils Ole Martin Nordvik, Hallvard Bragge og Jøran Martinsen. Foto: Lars Kristian Singelstad

 

Eiendomsmeglerkjeden Partners ønsker å støtte Frelsesarmeens boligsosiale arbeid ved å bidra til utvikling av boligprosjekter til vanskeligstilte. Partners’ eiendomsmeglere selger nær 6000 boliger i året, og med 100 kroner til Frelsesarmeen per solgte bolig, utgjør dette et betydelig beløp.
– Vi er veldig takknemlig for initiativet til Partners og deres ønske om et samarbeid for at vi sammen kan hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon, sier informasjonssjef i Frelsesarmeen, Andrew Hannevik.

Stort boligbehov
Selv om bostedsløshet i Norge synker, er det fortsatt mange som sliter med boligetablering.
– Vi ser at bolig er fortsatt en av de store utfordringene i mange kommuner. Om du kommer fra rusbehandling, fengsel eller er på vei til egen bolig er det vanskelig å finne bolig. Noen trenger også støtte og veiledning for en periode. Gjennom Frelsesarmeens tilbud «Bosatt» i Oslo, Asker og Omsorgsleiligheter i Haugesund ser vi vellykket bosetting – at alle kan bo dersom de får noe støtte hverdagen. Likevel er det utfordrende å finne nok boliger og finansiere tilstrekkelig oppfølging for de som trenger det. Pengestøtten fra Partners er derfor kjærkommen, sier Hannevik.

Gir av provisjonen
 Våre meglere opplever hver dag hvor viktig bolig er for folk flest. Gjennom samarbeidet med Frelsesarmeen kan vi hjelpe folk som aldri vil nå opp i budrunder eller få boliglån, sier Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Partners, Maren Synnevåg.
Internt i Partners har samarbeidet med Frelsesarmeen fått navnet «Partnersboligen», og pengene som kommer inn gjennom alle boligtranaksjonen vil utelukkende gå til Frelsesarmeens Bosatt-prosjekt.
 Vi vil jobbe med samfunnsansvar tett opp mot vår egen kjernevirksomhet, som er bolig.
Partners ønsker også å invitere egne meglere til innsamlingsdugnader i løpet av året, den første til jul.
 Gjennom våre oppdragsavtaler kan også kundene våre gi en symbolsk sum til Frelsesarmeen, så vi håper på en felles dugnad for boligetablering, sier Synnevåg.