a123

Jobben sikret fortsatt drift

Jobben sikret fortsatt drift
Forslaget om å redusere støtte til Jobben ikke vedtatt: – For de som bruker Jobben, betyr den alt, sier Frode Woldsund, regionleder i Frelsesarmeens rusomsorg, region øst.

Helt fram til siste behandling av Oslo-budsjettet for 2016, var Jobben truet av nedleggelse. Frelsesarmeen arbeidstreningstilbud i Oslo, Jobben, startet opp som et samarbeid med Oslo kommune i 2005.

Jobben er et lavterskels arbeidstreningstilbud for tidligere og - /eller aktive rusmiddelavhengige. Hver dag fra mandag til fredag får bortimot hundre arbeid gjennom Jobben i fire timer. Tilbudet gir varierte arbeidsoppgaver som de aller fleste kan mestre. Ved arbeidsdagens slutt utbetales et motivasjonsbeløp på 260 kroner.

Det forrige bystyret i Oslo foreslo å redusere støtte til Jobben med 3 millioner i budsjettet for 2016. I sitt reviderte budsjettforslag innstilte det nye bystyret på samme reduksjon. Begge ganger ble forslaget møtt med protester. Gleden var derfor stor i Frelsesarmeens rusomsorg da forslaget om reduksjon ikke ble vedtatt i bystyret 16. desember i fjor.

Frode Woldsund, regionleder i Frelsesarmeens rusomsorg, region øst er lettet og glad for vedtaket.

– For Jobben betyr dette et være eller ikke være. Uten de millionene ville de mellom 80 og 90 som er der hver dag stå uten noe tilbud. For de som bruker Jobben, betyr den alt, sier han.

Jobben har gjennom årene kunnet tilby et vell av forskjellige arbeidsstasjoner. Oppgavene har vært gaterydding i samarbeid med Renholdsetaten, møbelverksted og redesign av gjenbruksartikler og lysproduksjon på eget verksted. I sommerhalvåret rydder de skjærgården i samarbeid med Friluftsetaten.

Jobben har også tatt på seg istandsetting av møbler på eget snekkerverksted, maleoppdrag og kjøre- og flytteoppdrag.

– Det viktigste vi kan tilby er likevel den gode følelsen av å gjøre noe meningsfylt og at behovet for rus reduseres. Arbeiderne kommer fort inn i arbeidsrutinene her på Jobben og en gjennomført arbeidsdag gir innhold i en kanskje tung hverdag. I tillegg får de mestringsfølelse knyttet til utførelsen av arbeidsoppgaven, bidratt med litt skatt til felleskapet og noen ekstra kroner i lommen, sier en fornøyd Frode Woldsund.