a123

Jobben ti år

Jobben ti år
Pål Henriksen synes det var topp å feire Jobben og brukerne etter ti gode år. Foto: Kristianne Mårøy

– Uten Jobben hadde jeg nok ikke vært i live, sier Bente på Jobben tiårsdag.

I ti år har Frelsesarmeen tilbudt rusavhengige en meningsfull firetimers arbeidshverdag med blant annet reparasjon av møbler, gaterydding, snekring og strikking. Jobben har spredt seg til andre deler av landet, men det hele begynte i Oslo for ti år siden. Det ble markert 9. september.

Bente er en av dem som takker Jobben for at hun lever i dag.

– Jeg tør ikke tenke på hvor jeg hadde vært uten Jobben. Da hadde jeg nok ruset meg ihjel. Tusen takk til personalet. Takk for tålmodighet, ekte tilstedeværelse og ekte kjærlighet til Gud og mennesker, sa Bente i sin tale under jubileet.

Hun takker Jobben for at hun nå har en god hverdag.

–Jeg har klart å holde meg rusfri i fire og et halvt år, fått fast jobb på vaskeriet til Frelsesarmeen i Borggata, og jeg flytter i egen leilighet i morgen.

– Hvorfor har Jobben vært så viktig for deg?

– Man kommer seg opp om morgenen, får mat, sosial trening og arbeidstrening. Personalet er kjempeviktig. Jeg tror ikke det er hvem som helst som får jobbe der, for å si det sånn. De har en ekte kjærlighet til mennesker.

 

Jobben ti år
Oddi Nessa spilte på Jobbens bakgårdsfest. Foto: Kristianne Marøy
Plass til alle

Daglig leder av Jobben Oslo, Pål Henriksen, forteller at den største endringen i løpet av ti års drift, er at man nå kan tilby arbeidstrening til alle som ønsker det, rundt 80 hver dag.

– Plass til alle har vært en viktig strategi i fire år. Det skaper mer ro og forutsigbarhet. Hvem ønsker å komme på jobb og ikke vite om du får jobb? Spør Henriksen.

Han legger ikke skjul på at dette gir tiltaket store økonomiske utfordringer gjennom større utbetalinger i motivasjonspenger og økte utgifter til drift, lokaler og personal.

– Dette er vi hvert år i dialog med kommunen om og har hittil klart å gi det samme tilbudet.

–Helheten på Jobben er viktig for deltakerne: Fellesskapet, noe å gjøre og det å tjene penger. Tar vi bort et element, så rakner det kanskje for noen.

 

Jobbens resultater etter ti år:

Jobben ti år
Jobbentralle Foto: Kristianne Mårøy

  •  Minst 30 mennesker har fått fast ordinær jobb etter arbeidstrening på jobben.
  • 855 registrerte deltakere.
  • Kontakt med 57 forskjellige nasjonaliteter.
  • 190 000 dagsverk.
  • Cirka 85 deltakere per dag i 2014.
  • Cirka 175 tonn søppel er plukket på ti år.
  • Cirka 160 000 kilometer er tilbakelagt av gateryddere med tralle.