a123

Jubilerer for 125 år med hjelp

Etter 125 år er Frelsesarmeens tilbudet til rusavhengige, barnefamilier og fattige tilreisende godt etablert i Trondheim. ‒ Skremmende stort behov for oss, sier leder.

‒ Vi ser en økning i antall barnefamilier og unge studenter som søker hjelp hos Frelsesarmeen. Det er skremmende at det fortsatt er så stort behov for oss, sier Kjell Arne Falla, korpsleder i Trondheim.

Siden 9. april 1890 har de som har det vanskelig eller ønsker et kristelig fellesskap kommet til Frelsesarmeen i Trondheim. Fredag, lørdag og søndag blir det markering i byen.

Jubilerer for 125 år med hjelp
Kjell Arne Falla, Noomi Silfwerin og Britt-Marit Sundberg ved Trondheim korps gleder seg til 125-årsmarkering. Foto: Ranveig Nordgaard

Økning i barnefamilier og studenter

Frelsesarmeen driver utstrakt arbeid i Trondheim. Ved omsorgssenteret har de åpen dør for byens fattige, hjemløse og tilreisende. De får matservering i senterets kafé, mat med seg hjem, samtaler og hjelp til det praktiske.

De ansatte ved omsorgssenteret merker en stadig økning i antall som søker hjelp. Ved den månedlige matutdelingen kommer i gjennomsnitt 150 personer, på dagkafeen kommer det 20-30 besøkende.

‒ Tidligere var det mange asylsøkere som søkte hjelp og et kirkelig fellesskap, men etter at asylmottaket i byen har blitt tømt, merkes en oppgang i antall norske barnefamilier og unge. De trenger tilskudd i form av et måltid eller mat til å ta med seg hjem, sier Britt-Marit Sundberg ved omsorgssenteret.

Hun synes det er overveldende at det står så dårlig til med mange barnefamilier.

‒ Spesielt ved juletider merker vi stort trykk. I 2013 fikk 350 hjelp og i 2014 hadde dette tallet steget til 500, bare ved omsorgssenteret. Derfor er vi takknemlige for godviljen som finnes i det norske folk som gir til arbeidet. Jeg tror mange vet at vi hjelper mennesker hele året ved våre institusjoner, sier Sundberg.

Jubileum til folket

Førstkommende helg blir det markering av jubileet både fredag, lørdag og søndag. Den største publikumsattraksjonen skjer på Trondheim Torg lørdag kl. 12. Fra den nye scenen blir det blant annet musikk og fiskesuppe til alle, sponset av restaurant Havfruen.

I tillegg til korpset (menigheten) med mange ulike tilbud, består Frelsesarmeen i Trondheim av:

• Furulund er et lavterskel bo- og arbeidstreningstilbud for tungt belastede rusmiddelavhengige, kvinner og menn, over 20 år med egendefinerte mål om rusmestring.

• Hveita dagsenter og herberge. Dagsenteret er åpent 5 dager i uka. Våre besøkende kan få vasket klær, dusje, få mat, samtaler, hår- og fotstell. I tillegg er det tannlege til stede en dag i uka. Bare i 2013 hadde tannlegetjenesten 207 konsultasjoner.

• Hveita United gatefotball har også sitt klubblokale ved Hveita dagsenter. Gatefotballen betyr en vei ut av rusen. I tillegg til å spille fotball drar de på fisketurer, har grillkvelder, mat og fotokurskvelder.

• Hveita har et tilbud til utenlandske tilreisende i Trondheim i samarbeid med Trondheim kommune (siden 1. juli 2012). Gjestene har fått tilbud om et varmt måltid, mulighet for dusj og vask og bytte av klær. Tilbudet er åpent tre ettermiddager i uka. Også et nattilbud ved kalde netter for utenlandske tilreisende finnes her.

• Vi har et Herberge som driftes på oppdrag fra og i samarbeid med Trondheim kommune. Her kommer rusavhengige og bostedsløse menn over 20 år.

• Hegglia barnevernstiltak

• Fretex