a123

Julegryta på plass

Julegryta på plass

Økende etterspørsel etter hjelp på mange av Frelsesarmeens tiltak viser at Julegryta fremdeles har sin berettigelse når den nå settes ut for 111. gang.

Othilie Tonning, Frelsesarmeen sosialsjef i 1901, kan neppe ha ant hva hun startet da den første gryten ble satt ut i Kristiania. Målet den gang var å samle inn 2000 kroner slik at de kunne hjelpe 400 familier. Totalt ble 420 familier hjulpet med mat og kull. 110 år etter den første gryteinnsamlingen er aksjonen større enn noen gang – og de innsamlede midler rekker til mye mer enn mat og kull for 400 familier. I 2010 kom det inn nesten 25 millioner kroner i grytene - rekord for femte år på rad! Frelsesarmeen delte i løpet av året ut mer enn 50.000 esker/poser med mat – men ikke en eneste kullbit.

Hjelpestasjoner Norge rundt

Frelsesarmeen står på for å lindre og trøste hele året, men behovet er særlig stort i ukene før jul. Inntektene fra julegrytene gjør det mulig for oss å yte hjelp både i forbindelse med høytiden og videre gjennom hele året. Midlene vi får inn bidrar til å finansiere mange sosiale og diakonale tiltak rundt omkring i landet. Disse er organisert på forskjellige måter, enten som slumstasjoner eller i regi av Frelsesarmeens 105 korps (menigheter) i byer og tettsteder.

Mat, klær, samtale og trivsel

Frelsesarmeen ønsker å tilpasse hjelpen til mottakernes behov. Det blir delt ut mye mat, men også økonomisk hjelp, klær og fyringsved. Noen ganger er det en oppmerksom samtalepartner som trengs, eller en som kan være med på et møte på sosialkontor, hos NAV eller i banken. De som ber om hjelp tilhører mange forskjellige grupper i samfunnet. For mange kan den sosiale fattigdommen og ensomheten være like tyngende som den økonomiske fattigdommen. Derfor arrangerer Frelsesarmeen ulike trivsels- og velferdstiltak gjennom hele året for ulike grupper. Dette kan være både idrettsaktiviteter, turgrupper, kulturopplevelser og musikkskole. Frelsesarmeen har de siste år også arrangert ferieopphold for barnefamilier som ikke ellers har råd til ferie. I 2011 fikk omkring 250 mennesker på denne måten mulighet for en god ferieopplevelse sammen med familien.

Ditt bidrag

Den beste måten å støtte Frelsesarmeens juleaksjon på, er å gi penger til julegryta. Frelsesarmeen kan dermed tilpasse hjelpen på en best mulig måte til den enkelte bruker. Hvis du ikke har en gryte i nærheten kan du også gi i vår nettgryte. Hvert bidrag gjør at noen får det bedre.