a123

Julegryta varmer hele året

Julegryta varmer hele året

Takk til det norske folk for generøst bidrag.

Julen er en tid for omtanke, og mange benytter anledningen til å hjelpe andre ved å gi et bidrag til Frelsesarmeens julegryter. I år har 150 julegryter vært plassert rundt om i Norge og på flere steder i landet meldes det om rekord i julegryta.

Takket være ditt bidrag kan vi i Frelsesarmeen tilby blant annet mat, klær, fyring og gode opplevelser til trengende året igjennom.

Den totale oversikten over innsamlingen i landets julegryter blir offentliggjort så snart den er klar.