a123

Kamp mot ekstrem fattigdom

Kamp mot ekstrem fattigdom
– Frelsesarmeen vil fortsette å engasjere seg med politikere og beslutningstagere, og vil inngå strategiske partnerskap for å gjøre denne drømmen til virkelighet, sier general André Cox. Foto: Frelsesarmeen IHK

Frelsesarmeens verdensleder, general André Cox, har sammen med over 30 ledere fra ulike religioner og trossamfunn, skrevet under på et opprop om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030.

Å utrydde ekstrem fattigdom er et av FNs nye globale bærekraftige utviklingsmål. Oppropet er et resultat av møter mellom religiøse ledere og Verdensbankens president, Jim Yong Kim. Underskriverne har forpliktet seg til engasjement og handling for å realisere dette målet.

 

Viktig del av Frelsesarmeens oppdrag 

General André Cox sier i en kommentar at dette er en mulighet for Frelsesarmeen til å forene krefter med troende mennesker fra hele verden i en kamp som har vært en viktig del av vårt oppdrag i 150 år.

– Frelsesarmeen vil fortsette å engasjere seg med politikere og beslutningstagere, og vil inngå strategiske partnerskap for å gjøre denne drømmen til virkelighet. Mye av det vi gjør nå, og mange av våre utviklingsprogrammer rundt om i verden, støtter aktivt opp under disse idealer og mål, legger han til.

 

Ekstrem fattigdom redusert 

I løpet av de siste 25 år, er antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom blitt redusert fra 2,5 milliarder mennesker til under 1 milliard. Kim Yong Kim sier at engasjementet fra religiøse kommer i rette tid og kan inspirere andre til handling, og være med å påvirke myndigheter til også å handle.

– Få av oss kan forstå hvordan det er å leve for mindre enn US$ 1,25 om dagen, sier han.

– Fattigdom er å måtte legge barna sultne fordi du ikke har mat, og ikke kunne ikke sende dem på skolen fordi alle må ut og tjene noen øre hver dag, legger han til.

Nå har vi for første gang i menneskehetens historie evnen og det moralske ansvaret for å sørge for at ingen trenger å leve i ekstrem fattigdom, understrekes det i oppropet. «Nå er tiden kommet til å handle med frimodighet, for å frigjøre neste generasjon fra den ekstreme fattigdommens grep».

Oppropet kan leses på ulike språk her

Og en lengere artikkel på engelsk finnes her