a123

Kampen mot menneskehandel

Kampen mot menneskehandel
"I de 126 land hvor Frelsesarmeen er til stede i dag, er det et stigende fokus på menneskehandel. Enten med forebyggende arbeid og/eller hjelp til mennesker som er blitt ofre for menneskehandel", skriver kommandør Vibeke Krommenhoek. Foto: Silje Eide

Les kommandør Vibeke Krommenhoeks leder i Krigsropet om kampen mot menneskehandel.

Tall fra FN sier at det i dag holdes flere mennesker i fangenskap i verden enn for 200 år siden, da slaveriet i den moderne verden var legalt. Samtidig opplyser pålitelige politikilder at det er skjedd en endring av kriminelle aktiviteter. Der det tidligere var narkotika som det ble handlet med og tjent mest på av kriminelle, er i dag menneskehandel den største inntektskilden. En av årsakene til denne endringen er at narkotika kun kan selges en gang, men det samme mennesket kan selges opp til flere ganger.

Kampen mot menneskehandel
Kommandør i Frelsesarmeen, Vibeke Krommenhoek. Foto: Frelsesarmeen

Det er ikke oppmuntrende opplysninger. Det er fristende å stikke hodet i sanden. Men basert på et av evangeliets verdier, «hva du har gjort for disse mine minste, har du gjort for meg», og vårt kall til at jobbe for en bedre sosial rettferdighet, har det aldri vært Frelsesarmeens handlemåte å se en annen vei. Når det blir vanskelig og utfordrende, går vi inn med full styrke. Det er vårt kall, vår natur og vårt oppdrag. Dette betyr blant annet at i de 126 land hvor Frelsesarmeen er til stede i dag, er det et stigende fokus på menneskehandel. Enten med forebyggende arbeid og/eller hjelp til mennesker som er blitt ofre for menneskehandel.

Fattigdom er den vesentligste årsaken til at mennesker blir ofre for menneskehandel – mangel på arbeid, null inntekter og ansvar for en voksende familie. Når så kriminelle lurer disse sårbare menneskene til å reise, med gylne løfter om fine forhold og gode inntekter på den andre siden av kloden, er det ikke vanskelig å forstå at mange griper tilbudet og slår til. Men virkeligheten de møter er en helt annen enn den de er blitt lovet. 90 prosent av alle ofre for menneskehandel ender i prostitusjon. Frelsesarmeen har derfor tiltak i land med mange fattige mennesker – tiltak som hjelper til å skape et liv der hvor menneskene er født og oppvokst. Å forbygge er bedre enn å skulle redde dem senere. Et ledd i strategien som forbygger, er å skape lokalt, ærlig arbeid. Et av Armeens internasjonale tiltak er Others/Sally Ann, rettferdig handel. Prosjekter som dette er med på å forebygge menneskehandel.

Men når skaden først er skjedd, forsøker vi å hjelpe og trå til. Virkeligheten er at dette er et utrolig komplisert stykke hjelpearbeid. Angst for bakmenn og skammen overfor familien hjemme, gjør at ofrene selv ofte ikke ser andre muligheter enn å forbli i menneskehandels-situasjonen, og det gjør det veldig vanskelig å hjelpe dem. Derfor er vår strategi særlig av forebyggende karakter. Men av og til så lykkes det også å hjelpe når skaden først er skjedd. En av våre offiserer i Norge fikk kontakt med to mennesker som satt i fengsel og hadde vært utsatt for menneskehandel. Etter en lang prosess og mange telefoner, endte historien slik: Politiet hadde ekstra vakt på Gardemoen, grensepolitiet i England var informert, ved passkontrollen ble den ene mannen (den andre ønsket ikke hjelp) sluset ut til Frelsesarmeens folk som fraktet ham til en trygg adresse. Politiet arresterte samtidig to bakmenn. De hadde vært med på samme fly til England.

I tillegg til det forebyggende arbeidet og det umiddelbare hjelpearbeidet, har Frelsesarmeen som eneste kirke i verden, en årlig bønnedag som alltid er den 3. søndagen i september. Da ber vi internasjonalt for ofrene for menneskehandel. For hos oss går bønn og arbeid hånd i hånd, også når det gjelder menneskehandel. For «arbeidet overstiger kanskje våre krefter men så lenge dette ikke er bevist bør det ikke hindre oss i å prøve. Vi holder vårt krutt tørt og stoler på Guds kraft». (William Booth)