a123

Kavlifondet støtter Frelsesarmeen

Kavlifondet støtter Frelsesarmeen

Kavlifondet gir i år 1,5 millioner kroner til Frelsesarmeens arbeid.

Kavlikonsernet gir deler av overskuddet sitt til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Frelsesarmeen, som i flere år har mottatt støtte fra Kavlifondet, tildeles nå 1,5 millioner kroner. Pengene går til følgende tiltak

 

Kavlifondet støtter Frelsesarmeen Egersund: Tilbyr tilhørighet

Frelsesarmeen i Egersund har i flere år jobbet aktivt med integrering av innvandrere. I arbeidet vektlegges det å skape felles arenaer og møteplasser for målgruppen. Dette for å utvikle vennskap og forståelse på tvers av kulturer.

 

  

Kavlifondet støtter Frelsesarmeen Frelsesarmeens mobile varmestue       

Frelsesarmeens mobile varmestue, «Suppebussen», er ute i Oslos gater flere kvelder og netter i uken. Hovedformålet er å komme i kontakt med mennesker som har behov for litt mat, en samtale og et sted å varme seg i vinternatten.

 

 

Kavlifondet støtter Frelsesarmeen Bergen: Tilgjengelig og tilstede

Solheimsviken korps, Frelsesarmeen, arbeider blant vanskeligstilte familier med vekt på barn og ungdom, hovedsakelig i Damsgård/Løvstakken-området i Bergen, en bydel som har vært regnet som en av landets mest belastede bydeler.

 

 

Kavlifondet støtter Frelsesarmeen Oslo:  Frelsesarmeens aktivitetskort skaper gode minner

Fattigdom er sammensatt og er mer enn fravær av materiell velferd. Det er tøft å føle seg utenfor, når familien ikke har råd til å sende barna på fritidsaktiviteter, opplevelser, turer eller ferier. Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo tenker helhetlig rundt hjelpearbeidet som drives, derfor utviklet de Aktivitetskortet.