a123

Kavlifondet støtter Frelsesarmeen

Kavlifondet støtter Frelsesarmeen

Kavlifondet gir i år 1,5 millioner kroner til Frelsesarmeens arbeid.

Kavlikonsernet gir hvert år deler av overskuddet sitt til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Frelsesarmeen har i mange år mottatt støtte til vårt arbeid i inn- og utland. Mange millioner kroner fra Kavlifondet er fordelt på ulike tiltak, til stor glede og hjelp for mange. I år har Frelsesarmeen mottatt 1,5 millioner kroner. Pengene går til følgende tiltak:

 

Kavlifondet støtter Frelsesarmeen

Intergreringstiltak i Egersund:

Frelsesarmeen i Egersund har i flere år jobbet aktivt med integrering av innvandrere. I arbeidet vektlegges det å skape felles arenaer og møteplasser for målgruppen. Dette for å utvikle vennskap og forståelse på tvers av kulturer.

 


  

Kavlifondet støtter Frelsesarmeen

Frelsesarmeens mobile varmestue:

Frelsesarmeens mobile varmestue er ute i Oslos gater flere kvelder og netter i uken. Hovedformålet er å komme i kontakt med mennesker som har behov for litt mat, en samtale og et sted å varme seg i vinternatten.

 


 

 

Kavlifondet støtter Frelsesarmeen

Arbeid blant vanskeligstilte familier i Bergen og Oslo:

Fattigdom er sammensatt og er mer enn fravær av materiell velferd. Det er tøft å føle seg utenfor, når familien ikke har råd til å sende barna på fritidsaktiviteter, opplevelser, turer eller ferier. Solheimsviken korps, Frelsesarmeen, arbeider blant vanskeligstilte familier med vekt på barn og ungdom, hovedsakelig i Damsgård/Løvstakken-området i Bergen, en bydel som har vært regnet som en av landets mest belastede bydeler. Tilsvarende arbeid drives av Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo. Begge steder bidrar støtten fra kavlifondet til at vi kan gi ferie- og fritidstilbud til familoer med lav inntekt.