a123

Kjærkommen gave fra Kavlifondet

Frelsesarmeen ønsker å hjelpe dem som sliter. Givere, både enkeltpersoner og bedrifter, er helt avgjørende for å få til det. Nå viderefører Kavlifondet sin støtte med 2 millioner kroner.

Frelsesarmeen vil gjerne være til stede for dem som sliter. Utfordringer kan være dårlig økonomi, en ny tilværelse i Norge, rusmisbruk eller et indre mørke. Maten som samler folk til gode fellesskap, en etterlengtet ferie for en familie med anstrengt økonomi, trofast nettverksbygging over tid – alt dette koster.
For å kunne hjelpe er Frelsesarmeen avhengig av givere, og i snart 20 år har Kavlifondet vært en av Frelsesarmeens trofaste bidragsytere. De har vært en bærebjelke i etableringen og videreføring av flere av Frelsesarmeens tiltak, for eksempel etisk handel-konseptet Others.

Stort fokus på barn og unge
Ferie og sosiale aktiviteter er ofte det som må prioriteres bort når familier sliter med dårlig økonomi. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) bor 9,4 prosent av norske barn i en husholdning med vedvarende lavinntekt. I Oslo er tallene 16,9 prosent. Det er 17 600 barn og unge.
– Kavlifondets gave i år fokuserer særlig på barn og unge, som på tvers av kultur og sosial bakgrunn får tilbud om aktiviteter, måltider, fellesskap, opplæring og ferietilbud, sier informasjonssjef i Frelsesarmeen, Andrew Hannevik.
Han forteller at støtten i år gis til arbeid i Oslo, Kristiansand, Egersund, Bryne, Stavanger og Solheimsviken. En halv million går dessuten til et av Frelsesarmeens prosjekter i England.
– Vi er veldig takknemlig for muligheten midlene fra Kavlifondet nok en gang gir oss til å hjelpe andre. Med deres hjelp kan vi bidra til å bygge broer og til å utjevne sosiale forskjeller, sier Hannevik.
Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, forteller at fondet støtter Frelsesarmeen fordi de setter pris på organisasjonens sosiale arbeid.
– Vi opplever at de ulike korpsene (menighetene) gjør en positiv forskjell, og at de er et viktig supplement til offentlige støtteordninger, sier hun.
Kavlifondet ønsker særlig å støtte integreringsarbeid for flyktninger og innvandrere.
– Språkopplæring, jobbtrening og kunnskap om normer og samfunn er viktig for a hindre konflikt og sikre en vellykket tilværelse i Norge. Vi er derfor stolt av a støtte det viktige inkluderingsarbeidet Frelsesarmeen gjør blant annet i Egersund, sier Iversen.

Kjærkommen gave fra Kavlifondet
På Tusenfryd med Frelsesarmeens slumstasjon. Hibo sammen med sønnen Amir (3 år). Foto: Kristianne Marøy/Krigsropet