a123

Klare til dyst

Klare til dyst
Noomi Silfwerin (t.h.) og Friederike Bach (t.v) gleder seg til å ta fatt på arbeidet. Foto: Silje Eide

Torsdag kveld fikk Frelsesarmeen to nye offiserer.

Etter to år på skolebenken er kadettene, Friederike Bach og Noomi Cecilia Silfwerin, utdannet til offiserer i Frelsesarmeen.

Spennende oppgaver

Torsdag kveld var det duket for høytid og seremoni på Kjeller, Oslo. De to kadettene skulle etter endt skolegang offisielt få sine ordre. Bach starter sin tjeneste i Tromsø og Silfwerin i Trondheim. Offiser Bach fra Berlin gleder seg til å ta fatt på arbeidet.

‒ Jeg brenner for å skape inkluderende fellesskap på tvers av generasjoner og kulturer, hvor mennesker får et møte med Jesus og leve sammen med Ham.

Silfwerin samstemmer.

‒ Jeg brenner for menneskers frelse, disippelgjøring, levende og omsorgsfulle fellesskap.

Stolt rektor

Det var mye som tydet på at årets nyutdannede offiserer gledet seg til å ta fatt på tjenesten. Rektor ved Offisersskolen, Frank Gjeruldsen, er overbevist om at de kommer til å gjøre en god jobb.

‒ Vi er stolte over å sende ut to flotte representanter for Guds rike og Frelsesarmeen. Vi vet at mennesker vil takke Gud for dere, mennesker som dere møter på rett sted til rett tid eller i avgjørende øyeblikk.

Han benyttet også anledningen til å takke for tiden på Offiseresskolen.

‒ Det har vært en stor glede å ha fulgt deres reise både før Offisersskolen og sett utviklingen og modningen i nåde, kunnskap og visdom.

 

Hvis du ønsker å vite mer om offisersutdannelsen, kan du lese mer her.

 

Klare til dyst
Torsdag kveld ble kadettene utnevnt til offiserer. Her avbildet med Kommandør Dick Krommenhoek. Foto: Silje Eide