a123

Lage musikk til VM i gatefotball?

Lage musikk til VM i gatefotball?
De musikalske bidragene vil bli urframført udner åpningsseremonien av Oslo 2017 Homeless World Cup. Her fra åpningen av Homeless World Cup i Glasgow i fjor. Foto: Homeless World Cup

I forbindelse med VM i gatefotball for hjemløse i Oslo 29. august-5. september utlyser Frelsesarmeen en komponistkonkurranse.

29. august – 5. september blir det folksomt på Rådhusplassen i Oslo. Lag fra over 50 nasjoner kommer for å delta på Oslo 2017 Homeless World Cup.

Til mesterskapet er det ønskelig med en fanfare og et verk for brassband. Verkene vil bli framført første gang under åpningsseremonien på Rådhusplassen, hvor ordfører i Oslo, Marianne Borgen og Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen vil stå for åpningen av mesterskapet. Både fanfaren og verket for brassband vil bli brukt gjennom hele uken.

Det deles ut en pris på 10.000 kroner til vinneren, men juryen forbeholder seg retten til å dele prisen i to med 3000 kroner for fanfaren og 7000 kroner for verket for brassband.

Begge verkene vil bli publisert av Frelsesarmeen og det forventes en inngåelse av en alminnelig forlagsavtale mellom opphaver og Frelsesarmeen.

Innleveringsfrist er 2. august. Vi tar gjerne imot en lydfil hvis dette er mulig å få til.

 

Fanfare

Det skal komponeres en fanfare for standard «tenpiece»-besetning (men Eufonium velges i stedet for Eb-horn). Med tenpiece besetning mener vi: 4 kornetter/trumpet, en euphonium, 3 tromboner (en bør være bass trombone) tuba og slagverk. Fanfaren bør være 16 takter lang, med mulighet for forkortelse.

 

Verk for brassband

Verket skal være på 3:30 minutter, der besetningen er:

Soprankornett i Eb / 1. kornett Bb / 2. kornettBb / flygelhorn Bb / 1. horn Eb / 2. horn Eb / Baryton Bb / 1. trombone Bb / 2. trombone Bb / Basstrombone / Eb-bass / Bb-bass / slagverk

Bortsett fra basstrombone som noteres i f-nøkkel, ønskes alle stemmer notert i g-nøkkel.

 

Bidrag levers elektronisk til

musikk@frelsesarmeen.no med VM i gatefotball i tittelfeltet.

Vi ønsker bidragene tilsendt som PDF av partitur, og stemmer.

Hvis man ønsker å sende bidrag på papir kan partitur og stemmer sendes til:

Frelsesarmeen, Seksjon for musikk

Postboks 6866, St. Olavs plass