a123

Lurer kunder til å klikke

Lurer kunder til å klikke

Med en ny digital kampanje setter Frelsesarmeen fokus på forbrukernes muligheter til å forhindre menneskehandel.

Frelsesarmeen har siden slutten av 1800-tallet vært engasjert i å redde mennesker ut av grusomme arbeidsforhold og utnyttelse. Som driver av Norges første safehouse for mannlige traffickingofre, en nødhavn på hemmelig adresse for mennesker i dyp krise, ser man konsekvensene på nært hold. Denne uken rullet en litt spesiell kampanje på sosiale medier i gang. Hensikten er å bevisstgjøre en nasjon som bruker mye penger på hus, hjem og egenpleie, men som ofte betaler for tjenester svart. Det kan vise seg å bli dyrt - for andre.
– Vi ønsker å bevisstgjøre norske forbrukere om at deres valg får konsekvenser for enkeltpersoner. Er tilbudet for godt, kan det hende at det er fordi noen andre må betale prisen, sier Petra Kjellen Brooke, Frelsesarmeens koordinator for arbeid mot moderne slaveri.

Klikkagn mot menneskehandel
Sammen med Frelsesarmeen i resten av Europa kjøres i disse dager en sosiale medier-kampanje i gang. I annonsene tilbys ulike tjenester til svært lave priser - men de seiler under falskt flagg. Når man klikker på tilbudene, kommer man i stedet til en side om sannheten bak tilbudet.
– Er et tilbud for godt til å være sant, er det trolig nettopp det, påpeker Brooke.
– Hvis du noen gang kommer over et superbillig tilbud, enten det er håndverkertjenester, skjønnhetstilbud, “massasje”, bilvask, renhold eller andre utsatte bransjer, så bør du velge et annet alternativ. Fordi lave priser kan koste noen dyrt. Prisen er menneskers frihet.

 

Fakta:
Moderne slaveri brukes blant annet av FN som et paraplybegrep for slavelignende situasjoner som tvangsarbeid og menneskehandel.

  • Tvangsarbeid er når en person råder over eller har kontroll over en annen person, med hensikten å utnytte vedkommende for egen vinning. Tvangsarbeid forekommer innenfor produksjon av mat, klær, byggebransjen, gull og edelstener, helsearbeid, sex-industrien, restaurantbransjen, hushjelp (au pair), og salg av menneskelige organer.
  • Menneskehandel er å utnytte andre enten i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, i tvangsarbeid/tvangstjenester, i slaveri/slaverilignende praksis eller ved fjerning av organer. Utnyttelsen skjer ved bruk av vold og/eller trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd.
  • Menneskehandel er nummer to på lista over økonomisk kriminalitet, og den finnes i alle verdensdeler, også i Europa og Norge. (KILDE)
  • Slavearbeid er den største kriminelle økonomien globalt med en årlig inntekt på 1220 milliarder kroner. (ILO) 46 millioner mennesker verden over lever i dag som slaver. Man regner med at det blir 3000 nye offer hver dag. I tillegg er mørketallene store. Flyktninger er spesielt utsatt for menneskehandel og tvangsarbeid. (Global slavery index). Nesten hvert tredje offer for slaveri er barn. (UNODC) 206 asylbarn forsvant fra norske mottak i 2017, ifølge Utlendingsdirektoratet, som frykter at flere av barna kan ha blitt utsatt for menneskehandel. (NTB 25. januar) Narkotikasalget globalt er nå på over 2115 milliarder kroner – over tre ganger så mye som Norges statsbudsjett og dobbelt så mye som oljefondet. Faktisk er narkotikaomsetningen større enn statsbudsjettene til 88 prosent av verdens land, melder FN. (Dagbladet)
  • Frelsesarmeen ønsker å bidra til å forhindre menneskehandel samt hjelpe mennesker ut av moderne slaveri. Frelsesarmeen har over mange år vært dypt engasjert i dette temaet over hele verden, og senest i november 2018 var Frelsesarmeen invitert av FN til å uttale seg om trafficking.

 

Kontakt:
Petra Kjellén Brooke, Frelsesarmeens koordinator for arbeid mot moderne slaveri. 902 67 868. petra.kjellen.brooke@frelsesarmeen.no

Marianne Pedersen, kommunikasjonsrådgiver, 934 31 071, marianne.pedersen@frelsesarmeen.no

Les mer: www.anti-trafficking.no