a123

Mange frivillige før oppstart

Det er god oppslutning om PULS-Ditt værested på Gjøvik, som åpnet i dag. − Puls er et etterlengtet tilbud for å redusere ensomhet og uførhet, samt inkludere innvandrere.

Det sier prosjektleder Marit Helene U. Olsen. Derfor er hun spesielt glad for den store pågangen av frivillige som har meldt seg til tjeneste.

I januar i år startet PULS-Ditt værested som et treårig pilotprosjekt på Gjøvik. Torsdag 19. februar åpnet værestedet opp dørene, der publikum vil finne kafé, livsstils- og aktivitetstilbud, og praksisplass for enkel arbeidstrening. Om en måned åpner også Fretex i samme lokaler.

Se innslag på NRK her.

 

Mange frivillige før oppstart
Puls-Ditt værested har kokken Marit Hesla med på laget. Hun lager glutenfri, næringsrik og internasjonal mat til både gjester og frivillige. Foto: Lars Kristian Singelstad

 

Litt av bakgrunnen for oppstarten er at folkehelseprofilen for Gjøvik viser at andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet. Det brukes mer medisiner mot psykiske utfordringer, og andelen uføretrygdede mellom 18-44 år er betydelig høyere enn ellers i landet. Det er også en stor prosentandel med innvandrerbakgrunn på Gjøvik som Frelsesarmeen ønsker å inkludere i det nye prosjektet.

 

Stor pågang av frivillige

Allerede har prosjektet over 20 frivillige på laget.

− Før åpning opplevde vi at dette er noe folk støtter opp om. Vi har mottatt møbler, leker og ting vi trenger, og vi har fått mange positive kommentarer, sier prosjektleder Olsen.

Mange frivillige før oppstart
Marit Helene U. Olsen er prosjektleder for PULS-Ditt værested på Gjøvik. Foto: Lars Kristian Singelstad

Hun forteller at de frivillige opplever at fellesskapet på PULS har gitt nytt innhold i livet, der hovedgevinsten er glede, fellesskap og meningsfull aktivitet i hverdagen.

− Det er så moro å være på lag med dere. Jeg blir varm inni meg hver gang jeg ser dere. Dere er en fantastisk gjeng, uttaler en frivillig.

Les artikkel om PULS-Ditt værested på NRKs nettsider. 

− Arbeidstrening gir økt selvfølelse

Mange uttrykker ensomhet og sosial angst etter å ha falt utenfor arbeidslivet. I tillegg til å være et værested for å møte andre og en arena for frivillig arbeid, er PULS også en praksisplass for enkel arbeidstrening. Hovedmålgruppen for arbeidstreningen er mennesker som faller utenfor arbeidslivet på grunn av psykosomatiske eller språklige utfordringer.

− Vi ønsker at alle mennesker skal ha de samme muligheter til deltakelse, medvirkning, mestring, arbeidstrening og praktisk språktrening. I samarbeid med TOPRO og NAV ønsker vi å bidra til å få flere tilbake til jobb og/eller meningsfull aktivitet fordi vi tror at det å være en del av et arbeidsmiljø gir glede, økt selvfølelse og tilhørighet, sier Olsen.

På PULS spiller alle på lag om en er ansatt, frivillig eller på arbeidstrening. Møter med nye mennesker i trygge rammer, kan bidra til økt følelse av inkludering, økt selvfølelse ved å få være en bidragsyter og økt optimisme med tanke på egen fremtid.

 

Frelsesarmeen et godt supplement

Frelsesarmeen ønsker å være en bidragsyter i samfunnet i samarbeid med kommune, næringsliv og andre frivillige. Ut fra kartlegging, kjennskap og erfaring med noen av utfordringene på Gjøvik, tror Frelsesarmeen prosjektet PULS-Ditt værested kan være et godt supplement til det som allerede finnes.

− Vi ønsker å skape et miljø og et værested med hvilepuls og god plass, hvor alle kan føle seg inkludert og få kjenne at det er et fint sted å bare være. Vi håper at alle mennesker kan erfare at de er verdifulle for den de er, ved å formidle at verdien ved å være, er viktigere enn hva du gjør eller ikke gjør, sier Olsen.

 

Dette er PULS-Ditt værested:

• Etablert i Gjøvik 2015, drives i regi av Frelsesarmeens hovedkvarter Norge, Island og Færøyene og Gjøvik Korps.

• Åpent onsdag, torsdag og fredag våren 2015.

• Målgruppen er ensomme, unge uføre og innvandrere, og mennesker med en åndelig lengsel, men værestedet er åpent for alle.

• Målet er å skape et værested og bidra til positiv vekst i menneskers liv gjennom deltakelse og fellesskap. Samt at alle, uavhengig av sosial status, etnisitet, religion, funksjonshemming, kjønn, alder eller seksuell orientering, skal kunne føle seg hjemme på PULS.

• Værestedet har en kafé. Det vil også være ulike kulturelle arrangement på kveldstid, med blant annet internasjonal aften, konserter, kurs og retreat. På dagtid vil der være livsstils- og aktivitetstilbud med blant annet turgrupper, avspenning, oppmerksomhetstrening og andre aktivitetsgrupper.

• I vinterferien åpner Lekekroken for barna, og om en måned åpner også Fretex i de samme lokalene.

• Utfordringer en står overfor i dag: Frivillige som allerede er en del av PULS har mange drømmer, gode ideer og ønsker for fremtiden. Utfordringen i å sette i verk flere tiltak er at det kreves flere frivillige og en større økonomisk forutsigbarhet.