a123

Med rett til å be

For å vise at alle har rett til å praktisere sin tro uten frykt for egen sikkerhet, var en rekke tros- og livssynssamfunn samlet utenfor ICC- moskeen i Oslo etter fredagsbønnen. Blant dem var kommandør i Frelsesarmeen William Cochrane.

Med rett til å be
Lederen av Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, kommandør William Cochrane stod side ved side med humanetikere, jøder, buddhister og medlemmer fra andre organisasjoner og kirker. Foto: Mette Randem

Fredag 22. mars var det en uke siden terrorangrepene i Christchurch på New Zealand der 50 muslimer ble drept mens de var samlet til bønn. Frykten hadde spredt seg til Norge. Uken før hadde bare en firedel av de rundt tusen menneskene som vanligvis går til fredagsbønn, møtt opp. Denne dagen strømmet folk til Islamic Cultural Centre (ICC), og utenfor stod en rekke representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, mange med banneret #tryggibønn. Det var Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) som inviterte til solidaritetsaksjonen for å vise at alle har rett til å praktisere sin tro uten frykt for egen sikkerhet.

Lederen av Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, kommandør William Cochrane, og rundt 20 andre fra Frelsesarmeen, stod side ved side med humanetikere, jøder, buddhister og medlemmer fra andre organisasjoner og kirker.
– Jeg tror det er viktig for alle mennesker å stå sammen og innse at hendelser lik de som skjedde i Christchurch er angrep på oss alle, både troende og ikke troende. Vi trenger alle å stå sammen i dag, og jeg synes dette er en flott markering, sa kommandøren.

Med rett til å be
Vi trenger alle å stå sammen i dag, og jeg synes dette er en flott markering, sa kommandøren. Foto: Mette Randem

I moskeen holdt Oslos ordfører Marianne Borgen et innlegg der hun blant annet fokuserte på hvordan vi kan utvikle et samfunn der vi sier «vi» og ikke «oss og dem». Biskop i Oslo katolske bispedømme, Bernt Eidsvig, holdt tale på vegne av alle tros- og livssynssamfunnene i STL.
– Vi ønsker å vise dere og omverdenen at vi står sammen på tvers av tro og livssyn når en av oss blir truet. Min frihet er avhengig av din frihet, og i vårt livssynsåpne samfunn skal alle kunne leve ut sin tro eller sitt livssyn uten frykt, sa Eidsvig. Etter fredagsbønnen vinket mange til de frammøtte, takket eller viste fredstegnet. Muslimske kvinner delte ut roser til deltakerne i markeringen, og den bosniske Imamen Senaid Kobilica som hadde ledet fredagsbønnen, håndhilste på frammøtte og takket.

Med rett til å be
Etter fredagsbønnen vinket mange til de frammøtte, takket eller viste fredstegnet. Foto: Mette Randem


– Det er spesielt omtenksomt at folk fra ulike religioner stiller opp for hverandre. At kristne, jøder, muslimer og folk fra andre trossamfunn står utenfor og beskytter muslimer som skal til moskéen for å be, er unikt. Dette viser mangfoldet i STL, og er noe som vi må ta vare på, sier Faisal Suhel, muslim og rådsmedlem i STL.

I Christchurch er Frelsesarmeen tilgjengelig både utenfor og inne i lokalene for å bistå folk som er berørt av terrorhandlingene.
– Grusomheten i disse angrepene minner oss om alt vi har felles som mennesker, og det påtrengende behovet for å stå for kjærlighet og fred. Alle vil gjøre det på sin måte, og noen vil gjøre det gjennom å be, som vi vil. Å vise omsorg for andre er en annen måte – og det er også den stien som troen vår kaller oss inn på. Men uavhengig av religiøs tro, er omsorg en respons vi alle kan dele, sier kommandør Andy Westrupp, territorialleder for New Zealand, Fiji, Tonga og Samoa.