a123

Menn i barnehagen

Menn i barnehagen

Frelsesarmeens barnehager har eget nettverk for alle mannlige ansatte.

Frelsesarmeens barnehager ønsker å fokusere på hvordan de skal ta vare på sine mannlige ansatte og hvordan de kan rekruttere flere menn til sine barnehager. For å lære med om dette viktige arbeidet dro barnehagens nettverk for mannlige ansatte, Menn i Barnehagen (MiB), på besøk til Hval gård og styrer Anders Farstad.

 

Like mange kvinner som menn

Anders Farstad har lang erfaring med dette arbeidet og er engasjert i MiBs arbeid både nasjonalt og internasjonalt. En stolt og engasjert Anders Farstad kunne fortelle at på Hval gård har det i lang tid vært like mange kvinnelige og mannlige ansatte.

- Barna lærer av det vi gjør, det er derfor viktig å ha modeller av begge kjønn, sier Farstad.

 

Spennende erfaring

Det var både lærerikt og inspirerende å høre om Hval gård og Anders Farstads erfaringer og tanker rundt temaene: Hvorfor skal vi ha menn i barnehagen? Hva er konsekvensen hvis vi ikke har det, og hva er resultatet når vi har det?

Hval gård er et historisk bygg på en av Askers aller beste tomter. For mange år siden var det Kristiania bohêmen som holdt til her, men nå er det barnehagebarn som har overtatt. Barnehagebarn som blir kjent med byggets historie og får stor glede av den flotte naturen og beliggenheten.

 

 Her kan du lese mer om Menn i barnehagen

 

Menn i barnehagen
Fra besøket på Hval gård.