a123

Mer hjelp til familier

Frelsesarmeen gir nå hjelp til småbarnsfamilier i Grünerløkka bydel via Home-Start. Helsesøstrene er positive og kan allerede henvise familier de tror kan ha nytte av tilbudet.

Det er fredag morgen, helsesøstre i bydel Grünerløkka har satt av verdifull tid til informasjon om et hjelpetilbud rettet mot småbarnsfamilier. Noen har god kjenneskap til det, andre har hørt om det før, mens for noen er det helt nytt.

Lett tilgjengelig hjelp

− Home-Start virker som et veldig bra tilbud, og jeg kan tenke meg et par familier som kan ha god nytte av det. Det som er fint med det er at det er et supplement til det offentlige og i mellomsjiktet, slik at terskelen ikke blir for høy til å motta hjelpen, sier Christel Johnsen, helsesøster ved Grünerløkka helsestasjon.

 

Mer hjelp til familier
hsfHelsesøstene i Grünerløkka bydel synes det var fint å få en god innføring i familiestøtteprogrammet Home-Start Familiekontakten og hvordan det kan hjelpe familier med en tøff hverdag. Bente Vaage (t.v) er koordinator for Home-Start, Christel Johnsen er helsesøster og Liv Hilde Andresen er ledende helsesøster ved Grünerløkka bydel (til høyre). Foto: Ellen Marie Skjefstad

 

Som fjerde bydel i Oslo er nå Home-Start Familiekontakten (HSF) i regi av Frelsesarmeen etablert på Grünerløkka. HSF er hjelp til småbarnsfamilier som av ulike grunner har behov for støtte og avlastning. For dem betyr besøk en gang i uka, på to til fire timer, mye. En frivillig som har gjennomgått kurs og har et ønske om å hjelpe barn og deres foreldre er familiekontakt, i utgangspunktet for et halvt år av gangen.

− Jeg vet om en mamma til tvillinger der pappaen jobber mye, de kan ha god hjelp av en som kommer hjem til dem hver uke. Det samme har familien som har flyktet fra Syria, sier Christel Johnsen. Som nyutdannet helsesøster synes hun det er fint å vite om Home-Start for å kunne videreformidle til de som trenger det.

Noen timer for å mestre en uke

Bente Vaage er koordinator for familiestøtteprogrammet i Nordre Aker bydel og på Grünerløkka. Hun er kontaktperson som helsepersonell og andre skal henvise til når de ser familier som kan ha god hjelp av en familiekontakt. Vaage forteller at for mange familier betyr besøk noen timer en dag i uka at de klare de andre dagene.

− En mamma sa til meg at det var en ”lifesaver”, en annen at det gir struktur i hverdagen, sier Vaage.

Hun følger familier og frivillige tett og er i tillegg til koordinator, også støtte som alle parter kan ta kontakt med: både de som formidler familier, familiene selv og de frivillige familiekontaktene.

Utfordringen: nok frivillige

Nå er utfordringen å få på plass et nettverk av frivillige også i bydel Grünerløkka. Vaage tror det skal gå bra å finne frivillige som vil finne på ting sammen med barn og deres foreldre. Det kan være å gå tur, lage mat, delta på ulike aktiviteter, bidrar til å hjelpe til å hente i barnehagen eller ta følge til offentlige kontorer. Listen er langt over ting som avlaster en alenemamma, familier der mor er mye alene med flere barn, de med lite nettverk, nedsatt funksjonsemne hos barn eller foreldre, de med lav økonomi eller lignende som kan være utløsende faktorer til at hverdagen kan bli vanskelig.

 

Dette er Home-Start Familiekontakten

  • Familiestøtteprogram rettet mot småbarnsfamilier med barn under skolepliktig alder
  • Supplement til det offentlige hjelpetilbudet
  • Basert på gjensidig frivillighet - hvor familiekontakter (frivillige) besøker familien regelmessig 1 gang pr. uke, 2-4 timer, over en periode på ca ½ år.
  • Målet er å støtte, avlaste og hjelpe familien videre i en vanskelig periode, styrke foreldrerollen sammen og skape mestringsfølelse, samt  utvide nettverk/skape tilhørighet.
  • De som foreslår en familiekontakt for familiene er: Helsestasjon, familien selv, barnevern, familievernkontor, flyktningkontor, krisesenter, lege/sykehus
  • Frelsesarmeen driver Home-Start i følgende byer og bydeler i Oslo: Arendal, Drammen, Kristiansand, Oslo: Østensjø, Nordre Aker, Gamle Oslo og Grünerløkka.
  • Familiekontaktene er voksne med foreldreerfaring eller erfaring i arbeid med barn, medmennesker med tid, lyst og overskudd til å være gode rollemodeller. De må levere politiattest og avgi taushetsløfte